Yritystontteja myynnissä tarjousten perusteella Leppämäessä

Leppämäentien yritystontit (Kate 2081 m2, Tuotto 2782 m2, Voitto 3398 m2 ja Rikkaus 7024 m2) ovat kunnanhallituksen päätöksen mukaan myynnissä tarjousten perusteella 2.12.-16.12.2019 välisen ajan, alin hyväksyttävä tarjoushinta on 7,19 eur/m2.

Tarjouksissa tulee ilmetä tarjottu hinta (eur/m2), tarjoaja sekä onko kyse vuokraus- vai ostotarjouksesta, sekä mitä tonttia tai tontteja tarjous koskee. Vuokraustarjouksissa vuosivuokra on seitsemän (7) prosenttia tarjotusta hinnasta, vuokraa tarkastetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Kauppahinnan lisäksi tulevat ostajalle maksettavaksi lohkomiskulut 500 eur, vesi- ja viemärilaitoksen tonttiliittymän rakentaminen 1300 eur + alv. sekä liittymäsopimus vesi- ja viemärilaitoksen voimassa olevien taksojen mukaisesti. Muilta osin kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen tulee tavanomaiset Askolan kunnan käyttämät sopimusehdot.

Tuotto

Voitto

Rikkaus

Kate