Yritysten väliaikaiset korona-tuet ja muut yritysten rahoitustuet

Yritysten kustannustuki ( toinen hakukierros)

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan epidemian ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Ensimmäinen hakukierros oli kesällä  ja toinen haku alkaa  21.12.2020 klo 9.00. Toisen hakukierroksen korvausehdot ovat laajentuneet ja korvausta haetaan 1.6.-31.10. ajanjaksolle.

Myös yksinyrittäjän on mahdollista saada kustannustukea, jos kaikki laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Valtiokonttori saa palkkatiedot suoraan Tulorekisteristä.

Lisätietoja hausta ja tuen ehdoista löytyy valtionkonttorin sivustoilta. Tuki haetan sähköisesti valtionkonttorista. https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#8b8e1b13

Maaseudun ja kalatalouden koronatuet
Maaseudun yrityksille, alkutuotantoon ja kalatalousyrityksille omat tukimuodot

– Alkutuotannon väliaikainen tuki, hakuaika 18.5.2020-30.6.2021, Huom!! uudet
tukiehdot voimaan 4.11.2020, Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/alkutuotannonvaliaikainen-tuki
–  Kalatalouden väliaikainen tuki, Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/kalataloudenvaliaikainen-tuki Kalatalouden tuen hakuajan n pidennys on myös valmistelussa – > hakuaika jatkunee kevääseen 2021

-Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle 2021.Maaseudun. Tuen alaraja laskee 2000 euroon ja ylärajaa nousee 80 000 euroon. Maaseudun yritysten tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli de minimis  -tukena maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville mikroyrityksille. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Hakuaika alkaa 31.12.2020.

Yksinyrittäjien väliaikaisen tuen toinen hakukierros on valmistelussa

Yksinyrittäjien tuen toinen hakukierros on myös valmistelussa. Tämän tuen lainsäädäntö valmistuu vasta kun eduskunta palaa ensi vuoden puolella joululomalta. Tästä tiedotetaan lisää kun ko.  haun ajankohta tarkentuu.

Rahoitustuet yritystoiminnan investointeihin ja kehittämiseen

Oheisessa liitteessä on koottuna erilaisia rahoituksia, mitä yritykset voivat hakea tällä hetkellä investointeihin tai kehittämiseen. Tiedote rahoituksista on Uudennmaa Ely-keskuksen laatima 7.12. ja sen jälkeen on tullut lisää ylempänä mainitsemani käynnistyvät koronatuet.

Apua ja neuvontaa saatavilla

Toimin kuntanne alueella  ensi vuonna  yritysasiantuntijana ja autan mielelläni kaikissa kysymyksissä ja mm. em. erilaisten rahoitusten hakemisessa. Kunta tukee tätä neuvontatyötä jälleen ensi vuonna!

Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä!

Auli Teppinen, yritysasiantuntija

ProAgriaEtelä-Suomi ry, 0400461716, 

( Ps. Olen jouluvapailla 23.12. – 6.1.)

Kooste Yrityksille Suunnatusta Rahoituksesta Uudenmaan ELY Keskuksen Alueella