YKSITYISTIEAVUSTUKSET haku 18.9.2022 mennessä

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Askolan kunnan talousarviossa yksityisteiden kunnossapitoon varatusta määrärahasta vuodelle 2022 myönnettävät avustukset ilmoitetaan tiekuntien haettavaksi 18.9.2022 mennessä.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.6.2022 päättänyt seuraavaa:

Tekninen lautakunta päättää myöntää vuoden 2022 yksityistieavustuksia seuraavien ehtojen mukaan:
1. Tiekunta on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä.
2. Avustus summasta 60 % (7500 €) jaetaan teiden perusparantamiseen osoittaviin toimenpiteisiin joita ovat ensisijaisesti tärkeysjärjestyksessä seuraavat:
1. Tien rakenteen parantaminen, suodatin kerros kantavat rakenteet ym.
2. Ojien kunnostus
3. Rumpujen vaihto
4. Muut parantavat toimenpiteet

Perusparannuksiin jaettuun avustuksiin vaikuttaa toissijaisesti seuraavat tekijät:
1. Tien vakituisten asukkaiden käyttäjien määrä
2. Tie palvelee alueellista elinkeinotoimintaa, mm. raskas liikenne
3. Tien pituus
4. Tiellä on läpikulkuliikennettä

Avustushakemuksen yhteydessä tulee esittää tien parantamiseen suunnitellut tai tehdyt toimenpiteet sekä viimeistään avustuksen maksatuksen yhteydessä tulee esittää loppuraportti toteutuneista toimenpiteistä.

3. Avustus summasta 40 % (5000 €) jaetaan ylläpitoavustuksena seuraavasti:
1. Tien vakituisten asukkaiden käyttäjien määrä
2. Tie palvelee alueellista elinkeinotoimintaa, vakituisten yritysten tien käyttäjien määrä
3. Tien pituus
4. Tiellä on läpikulkuliikennettä

Yksityistieavustushakemukseen on liitettävä lainsäädännön määräykset täyttävä viimeisimmän täyden tilikauden tilinpäätöksen kopio.

Hakemukset tulee täyttää 18.9.2022 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta.

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUS

Tekninen lautakunta

Lisätietoja:

  • tekninen johtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai
  • hallintosihteeri Maina Anttilainen, puh. 040 7109 104 tai