Vuoden Uusmaalainen yritys 2020 – Kattotutka Oy

Kattotutka Oy on Askolan Juornaankylässä toimiva yritys, jonka pääomistajana on Lindgrenin perhe. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Kari Lindgren ja toimitusjohtaja Heikki Lindgren. Kattotutka on valtakunnallinen kattopalveluihin ja -tuotteisiin keskittynyt yhtiö. Suuri työllistäjä, yritys työllistää vuosittain noin 250 kattoalan ammattilaista 11 toimipisteessä ja on pitkään, yli 25 vuoden ajan, toiminut oman alansa johtava toimija. Työkohteita on kertynyt jo yli 50.000. Kattotutka hoitaa vesikaton tarkastus-, korjaus- ja huoltopalvelut. Katon kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyvät tuotteet löytyvät valtakunnalliselta toimijalta. Yrityksellä on Rakentamisen Laatu ry:n RALA-pätevyys ja kuuluu Tilaajavastuun Luotettava kumppani-ohjelmaan. Kattotutka toimii Laatukäsikirjan mukaisesti sekä kuuluu Isännöintiliiton Palveluverkostoon.

Tulevaisuuden näkymät

Yrityksen toiminta-/palvelukonsepti on laaja, vaikkakin yritys on keskittynyt omaan osaamisalueeseensa. Uutena on elinkaariajattelu. ELINKAARIKATTO® -urakkamallissa on kyse pitkälti tuosta samasta toimintatavasta, mutta uutena elementtinä mukaan on tuotu vielä elinkaariajattelu uudelle katolle. Uutta on myös tällä uudella urakkamallilla tehdylle kattoremontille myönnettävä ylivertainen 25 vuoden urakoitsijan täystakuu, jolla Kattotutka urakoitsijana ottaa kokonaisvastuun kiinteistön uudesta katosta seuraavan 25 vuoden ajalle. Näin tilaaja voi varmistua siitä, että kattohuolet ovat poissa pitkäksi aikaa!

Tänä päivänä on yhä tarkeämmäksi tullut ja tulee tulevaisuudessa olemaankin kiinteistöjen hyvä, asiallinen ylläpito. Kosteus- ja homeongelmat ovat lisääntyneet. Kattotutka Oy:n konsepti ammattilaisineen, osaamisineen tulee olemaan vieläkin tarpeellisempi. Pitkään toimineella ja huikeat referenssit omaavalla yrityksellä on entistä suuremmat mahdollisuudet menestyä.

Perheyrittäjä, hallituksen puheenjohtaja Kari Lindgren toimii lisäksi aktiivisena Yrittäjäjärjestössä sekä muutoinkin edistää monipuolisesti yrittäjähenkeä ja yhteistoimintaa niin yrittäjien kuin kunnan kanssa.

Verkkosivut https://www.kattotutka.fi/

Teksti Ari Forsberg

Kuva Anni Levonen – Vuoden yritys Kattotutka Oy hallituksen puheenjohtaja Kari Lindgren ja toimitusjohtaja Heikki Lindgren

Kuva Jari Vettenranta – Vuoden 2020 voittajia palkitsemassa Askolan Yrittäjistä Anne Lampinen ja Annukka Uusi-Simola sekä Askolan kunnasta Jouni Martikainen ja Ari Forsberg