VEIKKO POHJANPELLON RAHASTO

VEIKKO POHJANPELLON RAHASTO

Veikko Pohjanpellon rahastosta voivat hakea apurahoja Askolan lukion askolalaisina suorit­taneet ylioppilaat, jotka harjoittavat opintojaan jossakin yliopistossa tai tiede / taidekorkeakoulussa.

Hakulomakkeita saa kunnantoimistosta puh. 019-529100 tai sen voi tulostaa kotisivujen www.askola.fi ajakohtaista- kohdasta.

Hakemukset on palautettava 15.6.2018 klo 14 mennessä kunnantoi­mistoon os. Askolantie 30, 07500 Askola.

Hakemus Pp 2018