Vahijärven vedenottamolla on havaittu pieni määrä koliformeja

30.11.2018 klo 10.00

Kloorausta jatketaan toistaiseksi. Kloorauksen vähentämisestä/ päättymisestä  ilmoitetaan erikseen.

9.11.2018 klo 10.00

Kloorausta jatketaan toistaiseksi. Kloorauksen vähentämisestä/ päättymisestä  ilmoitetaan erikseen.

30.10.2018 klo 14.30

Vahijärven vedenottamolla on havaittu pieni määrä koliformeja, jonka vuoksi varotoimenpiteenä Vahijärven alueen talousvettä kloorataan maltillisesti. Talousvedessä saattaa esiintyä kloorista aiheutunutta hajua tai makua. Klooraus aloitetaan tiistaina 30.10.2018 klo 15.