EUROPARLAMENTTIVAALIT ASKOLASSA 2019

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 ASKOLAN KUNNASSA

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019 seuraavissa paikoissa:

Askolan kunnanvirasto, Askolantie 30, Askola
– maanantai – keskiviikko, klo 09.00 – 15.00
– torstai, klo 09.00 – 17.00
– perjantai, klo 09.00 – 14.00
– lauantai-sunnuntai, klo 11.00 – 14.00

Palvelukeskus Mäntyrinne, osoite Mäntyrinteentie 4b, torstaina 16.5. klo 13.00 – 14.30

Monninkylän kirjasto, osoite Helkamäentie 32, 07230 Askola, kirjaston aukioloaikoina eli:
– maanantai ja perjantai, klo 10-15

– tiistai klo 13.00 – 19.00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.  Äänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on omaishoitosopimus ja jonka kotikunta on Askola, voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.  Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään ti 14.5.2019 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Askolan kunnanvirastolta tai tilaamalla keskusvaalilautakunnalta, os. Askolantie 30, 07500 Askola, puhelimella numerosta 040 719 5069 tai 040 7109 104 sekä sähköpostitse .

 

Vaalipäivän äänestyspaikat

Vaalihuoneistot ovat avoinna su 26.5.2019 kello 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikat ovat Askolan kunnassa äänestysalueittain seuraavat:

001 Keskinen               Askolan kunnanvirasto, Askolantie 30, Askola

002 Läntinen                Päiväkoti Sateenkaari, Koulutie 5, Monninkylä

003 Itäinen                   Särkijärven koulu, Myrskyläntie 379, Huuvari

 

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

 

Askolan kunnan keskusvaalilautakunta

Askolantie 30, 07500 ASKOLA, Fax (019) 6630 538, e-mail:

puhelin  (040) 719 5069/ keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Saloranta tai

puhelin (040) 7109 104/ hallintosihteeri Maina Anttilainen