EDUSKUNTAVAALIT ASKOLASSA 2019

EDUSKUNTAVAALIT ASKOLASSA toimitetaan sunnuntaina 14.4.2018.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019 seuraavissa paikoissa:

Kunnanvirasto, Askolantie 30, 07500 Askola on ennakkoäänestystä varten avoinna seuraavasti:

– maanantai – keskiviikko, klo 09.00 – 15.00
– torstai, klo 09.00 – 17.00
– perjantai, klo 09.00 – 14.00
– lauantai-sunnuntai, klo 11.00 – 14.00

Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4b, 07500 Askola to 4.4. klo 13 – 14.30

Monninkylän kirjasto, Helkamäentie 32, 07230 Monninkylä, kirjaston aukioloaikoina eli:

ma ja pe:, klo 10-15 ja ti klo 13.00 – 19.00

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksen yhteydessä. 

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Askolan kunnanvirastolta, os. Askolantie 30, 07500 Askola tai tilaamalla hallintosihteeriltä puhelimella numerosta 040 7109 104 sekä sähköpostitse osoitteesta if.al1553444585oksa@1553444585aloks1553444585a1553444585.

 

Vaalipäivän äänestyspaikat

Vaalihuoneistot ovat avoinna su 14.4.2019 kello 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikat ovat Askolan kunnassa äänestysalueittain seuraavat:

001 Keskinen               Askolan kunnanvirasto, Askolantie 30, Askola

002 Läntinen                Päiväkoti Sateenkaari, Koulutie 5, Monninkylä

003 Itäinen                   Särkijärven koulu, Myrskyläntie 379, Huuvari

 

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

 

Askolan kunnan keskusvaalilautakunta

Askolantie 30, 07500 ASKOLA, Fax (019) 6630 538, e-mail: if.al1553444585oksa@1553444585atnar1553444585olas.1553444585ajiut1553444585

puhelin  (040) 719 5069/ keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Saloranta tai

puhelin (040) 7109 104/ hallintosihteeri Maina Anttilainen