Vaalit

Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00-20.00.  Näissä toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua ja heidän varajäsenensä.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli Pukkila on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjaksoon kuuluvana päivänä klo 9-20. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri p. 040 719 5069. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5-8.6.2021 alla olevina kellonaikoina:

Kunnanvirasto on ennakkoäänestystä varten avoinna seuraavasti:
– maanantai – keskiviikko, klo 09.00 – 15.00
– torstai, klo 09.00 – 17.00
– perjantai, klo 09.00 – 14.00
– lauantai-sunnuntai, klo 11.00 – 14.00

Tämän lisäksi ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa paikoissa seuraavina ajankohtina:

Monninkylän koulu, osoite Koulutie 1, 07230 Askola, seuraavasti:
– tiistaina ja torstaina, klo 15-19
– lauantaina, klo 12-15

Juornaankylän koulu, osoite Huhdintie 58, 07680 Askola, keskiviikkona 2.6. klo 14 – 18.

Särkijärven koulu, osoite Myrskyläntie 379, 07590 Askola, seuraavasti:
– maanantaina 31.5. klo 15.00 – 19.00
– maanantaina 7.6. klo 9 – 12

LAITOSÄÄNESTYS
Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Palvelukeskus Mäntyrinteessä, Mäntyrinteentie 4b ja Etevan Askolan asumisyksikössä, Mäntyrinteentie 6.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Äänestyspaikka on Askolan kunnanvirasto, osoite Askolantie 30, 07500 Askola

Äänestäjä on velvollinen tarvittaessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä vaalilautakunnalle. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan kunnan kotisivuilla viikolla 20 ja se jaetaan joka talouteen viikolla 21.

Lisätietoa kuntavaaleista löydät sivustolta www.vaalit.fi