Vaalit

EDUSKUNTAVAALIT 2023 ASKOLASSA

Sunnuntaina 2.4.2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa valitaan Eduskuntaan 200 kansanedustajaa seuraavalle neljän vuoden toimikaudelle.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Askolassa on vaalipäivänä vain yksi äänestyspaikka, 001 Askolan kunnanvirasto, Askolantie 30, Askola. Vaalihuoneisto on vaalipäivänä 2.4.2023 avoinna kello 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023 seuraavissa paikoissa:

Kunnanvirasto, osoite Askolantie 30:

ma – ke, klo 09.00 – 14.00,

to, klo 09.00 – 18.00,

pe, klo 09.00 – 14.00

la – su, klo 12-14

Monninkylän koulu, osoite Koulutie 1:

pe 24.3.2023 klo 16-18

ti 28.3.2023 klo 16-18

Palvelukeskus Mäntyrinne, osoite Mäntyrinteentie 4b:

to 23.3.2023 klo 13 – 14.00

Juornaankylän koulu, osoite Huhdintie 58:

ma 27.3.2023 klo 14 – 16

Särkijärven koulu, osoite Myrskyläntie 379:

ma 27.3.2023 klo 17 – 19.

 

 Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä:

 • hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh. 040 719 5069
 • hallintosihteeri Maina Anttilainen, 040 7109 104

Keskusvaalilautakunta

 

Lisätietoja vaaleista

————————————————————————–

Aikataulut vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika alkaa: sunnuntai 2.10.2022
 • vaalipiirien kansanedustajapaikkamäärien vahvistuminen: maanantai 31.10.2022
 • ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu: maanantai 2.1.2023
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (minkä kunnan kohdalle kukin on merkitty äänioikeutetuksi): perjantai 10.2.2023
 • ehdokashakemukset jätettävä vaalipiirilautakunnille: viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistai 21.3.2023
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023
 • ennakkoäänestys ulkomailla:  keskiviikosta lauantaihin 22. – 25.3.2023
 • vaalipäivän äänestys:  sunnuntai  2.4.2023 klo 9 – 20
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.

Ennakköäänestyspaikat ja ajat ja muut vaaliohjeet Askolassa ilmoitetaan myöhemmin.

————————————————————————————————————————————–

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä Askolassa toimii hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh. 040 719 5069,

Lisätietoja vaaleista: www.vaalit.fi

Vaalimainonta
Askolassa noudatetaan seuraavia suosituksia vaalimainonnassa:

Vaalimainonta

Ely-keskus: Vaalimainonta