Vaalit

Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021

Siirto tullaan toteuttamaan niin, että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan uudelleen vaalilain mukaisessa aikataulussa. Lainmuutos ei kuitenkaan ehdi voimaan ennen ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä vuoksi kunnat ottavat vastaan ehdokashakemukset 9.3. mennessä aiemmin antamiensa kuulutusten mukaisesti. Nämä ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021. Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.

KUNTAVAALIT 2021

Askolan kunnassa sunnuntaina 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua ja heidän varajäsenensä.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokashakemuksensa sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta Askolan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16.00.

Vaaliasiamiesten toimittamia ehdokashakemuksia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Saloranta tai tämän varahenkilö Askolan kunnanvirastossa, os. Askolantie 30, Askola. Asiakirjojen jättämisen ajankohdasta pyydetään sopimaan ennakolta.


Vaalipäivän äänestyspaikka

Askolassa on vaalipäivänä vain yksi äänestyspaikka, koska äänestysalueet on yhdistetty:

001 Askolan kunnanvirasto, Askolantie 30, Askola

Vaalihuoneisto on vaalipäivänä avoinna kello 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikka ilmoitetaan äänioikeutetulle ilmoituskortilla.

Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta
vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 7.-13.4.2021 seuraavissa paikoissa:

1) Askolan kunnanvirasto, Askolantie 30, Askola

– ke klo 9.00-15.00
– to klo 9.00 – 17.00
– pe klo 9.00 – 14.00
– la ja su klo 11.00 – 14.00
– ma ja ti klo 9.00 – 15.00

2) Monninkylän koulu, Koulutie 1, Monninkylä

– to ja pe klo 15 –  19.00
– la klo 11.00 – 14.00
– ma ja ti klo 15.00 – 19.00

3) Särkijärven koulu, Myrskyläntie 379, Särkijärvi

– pe klo 15.30 – 19.00
– ti klo 14.00 – 18.00

4) Juornaankylän koulu, Huhdintie 58, Juornaankylä

– pe klo 13.00 – 15.00

5) Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4b, Askola  

– to klo 13.00 – 14.00

Koronapandemian takia Kunnanviraston ja Monninkylän koulun äänestysajan ensimmäinen tunti suositellaan ensisijaisesti koronan riskiryhmiin kuuluville äänestäjille.

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden äänestyspaikat ovat Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4b ja Etevan Askolan asumisyksikkö,
Mäntyrinteentie 6.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksen yhteydessä. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Askolan kunnanvirastolta, os. Askolantie 30, Askola tai tilaamalla keskusvaalilautakunnalta, puhelimella numerosta 040 719 5069 tai sähköpostitse osoitteesta .

Askolassa 14.2.2021

Keskusvaalilautakunta

————————————————————————

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021
  • vaalipäivä: 18.4.2021
  • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Lisätietoa kuntavaaleista löydät sivustolta www.vaalit.fi

Vuosina 2021-2023 toimitettavat säännölliset vaalit:

2021

KUNTAVAALIT

  • huhtikuu

2022 (Ei säännönmukaisia vaaleja)

2023

EDUSKUNTAVAALIT

  • huhtikuu