Vaalit

 

Vaalipäivänä 23.1.2022

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan. Näissä tapauksissa äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä maskia koko ajan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule sisälle vaalihuoneistoon, vaan ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle, jos se ei voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin. Jos oireilet voimakkaasti, pidäthän huolta omasta ja toisten terveydestä pysymällä kotona.

Ulkoäänestyksestä ota yhteyttä:  vaalilautakunnan puheenjohtaja Mika Ollila, puh. 040 7534 245

————————————————————————————————————————————–

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 28.12.2021

Tutustu aluevaaliehdokkaisiin Itä-Uudellamaalla

Tiedot aluevaalien ehdokkaista on julkaistu vaalien tieto- ja tulospalvelussa 23.12.2021. Aluevaaleissa äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan oman hyvinvointialueensa ehdokasta. Äänioikeutetun hyvinvointialue määräytyy hänen kotikuntansa mukaan. Tutustu myös puolueiden ja ehdokkaiden omaan vaalimainontaan.

Aluevaaleissa äänioikeutettuja ovat hyvinvointialueilla asuvat Suomen kansalaiset, jotka ovat vähintään 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 23.1.2022. Äänioikeutetuille postitetaan äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään hänelle Suomi.fi-palveluun.

Aluevaalien vaalipäivänä 23.1.2022 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana 12.–18.1.2022 voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavat vaalit ovat Suomen ensimmäiset aluevaalit. Aluevaaleissa valitaan edustajat myös Itä-Uudenmaan aluevaltuustoon. Aluevaltuustot vastaavat hyvinvointialueilla sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen. Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Itä-Uudenmaan ehdokkaat vaalien tieto- ja tulospalvelussa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

***********************************************

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen päättäjät valitaan aluevaaleissa.

Aluevaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.2022, jolloin voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Vuoden 2022 Aluevaaleissa Askolan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Askolan kunnanvirastossa, osoite Askolantie 30, 07500 Askola, puhelin (019) 529 100 ja sähköposti .

Kunnanvirasto on ennakkoäänestystä varten avoinna seuraavasti:
– maanantai – keskiviikko, klo 09.00 – 14.00
– torstai, klo 09.00 – 18.00
– perjantai, klo 09.00 – 14.00
– lauantai – sunnuntai, klo 12-14

Tämän lisäksi ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa paikoissa seuraavina ajankohtina:

Palvelukeskus Mäntyrinne, osoite Mäntyrinteentie 4b, torstaina 13.1. klo 13 – 14.00

Monninkylän koulu, osoite Koulutie 1, 07230 Askola, seuraavasti:
– perjantai, klo 16-19
– tiistai, klo 16-19.

Juornaankylän koulu, osoite Huhdintie 58, 07680 Askola, maanantai 17.1. klo 14 – 16.

Särkijärven koulu, osoite Myrskyläntie 379, 07590 Askola, seuraavasti:
– maanantaina 17.1. klo 17 – 19.

Ennakkoäänestyksen aikana järjestetään kotiäänestys.

Vaalipäivän äänestyspaikka on Askolan kunnanvirasto, osoite Askolantie 30, 07500 Askola

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden äänestyspaikat ovat Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4b ja Etevan Askolan asumisyksikkö, Mäntyrinteentie 6.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissaLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä Askolassa toimii hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh. 040 719 5069,

Lisätietoja vaaleista: www.vaalit.fi

 

Vaalimainonta
Askolassa noudatetaan seuraavia suosituksia vaalimainonnassa:

Vaalimainonta

Ely-keskus: Vaalimainonta