Vaalit

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen päättäjät valitaan aluevaaleissa.

Aluevaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.2022, jolloin voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Vuoden 2022 Aluevaaleissa Askolan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Askolan kunnanvirastossa, osoite Askolantie 30, 07500 Askola, puhelin (019) 529 100 ja sähköposti .

Kunnanvirasto on ennakkoäänestystä varten avoinna seuraavasti:
– maanantai – keskiviikko, klo 09.00 – 14.00
– torstai, klo 09.00 – 18.00
– perjantai, klo 09.00 – 14.00
– lauantai – sunnuntai, klo 12-14

Tämän lisäksi ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa paikoissa seuraavina ajankohtina:

Palvelukeskus Mäntyrinne, osoite Mäntyrinteentie 4b, torstaina 13.1. klo 13 – 14.00

Monninkylän koulu, osoite Koulutie 1, 07230 Askola, seuraavasti:
– perjantai, klo 16-19
– tiistai, klo 16-19.

Juornaankylän koulu, osoite Huhdintie 58, 07680 Askola, maanantai 17.1. klo 14 – 16.

Särkijärven koulu, osoite Myrskyläntie 379, 07590 Askola, seuraavasti:
– maanantaina 17.1. klo 17 – 19.

Ennakkoäänestyksen aikana järjestetään kotiäänestys.

Vaalipäivän äänestyspaikka on Askolan kunnanvirasto, osoite Askolantie 30, 07500 Askola

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden äänestyspaikat ovat Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4b ja Etevan Askolan asumisyksikkö, Mäntyrinteentie 6.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissaLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä Askolassa toimii hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh. 040 719 5069,

Lisätietoja vaaleista: www.vaalit.fi