Tiedote voimajohtohankkeen jatkumisesta

Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n
voimajohtohankkeessa Porvoo – Askola 110 kV ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on päätökseen perustuen päättänyt nyt jatkaa vuosi sitten käynnistettyä
voimajohdon maastoon merkintää välillä Porvoon muuntoasema – Askolan sähköasema.

Tiedote Porvoo Askola

Lisätietoja hankkeesta