TIEDOTE MUUTOKSESTA TALOUSVEDEN JAKELUSSA

TIEDOTE MUUTOKSESTA TALOUSVEDEN JAKELUSSA
Askolan kunnan vesi- ja viemärilaitos suorittaa keskiviikkona, 6. kesäkuuta 2018 muutostyön,

jonka seurauksena seuraavat alueet siirtyvät Multamäen vedenottamolla tuotettuun talousveteen:

– Sorvasuontie
– Syrjäläntie
– Mäittäläntie
– Mäntytie
– Kanervatie
– Puolukkatie
– Katajatie
– Peltolantie
– Karpalotie
– Rinnetie
– Puistotie
– Arolantie
– Ullanpolku
– Ruutipellontie
– Mantereentie
– Korkeelantie
– Askolantie (Sorvasuontie – Toivolantie)

Muutostyön perusteet
Vedenottamon vaihdoksella pyritään varmentamaan talousveden saatavuus tulevaisuudessa sekä parantamaan tiettyjä talousveden ominaisuuksia, kuten veden happamuutta (Ph-arvo).

Töiden vaikutus talousveteen
Talousvesiverkostoon tehtävien töiden yhteydessä verkostoon pääsee ilmaa, jonka vuoksi vesipisteet tulisi avata maltillisesti. Ilmasta johtuen talousvedessä saattaa esiintyä myös harmaantumista tai kuplimista. Multamäellä tuotettu talousvesi desinfioidaan maltillisesti klooraamalla, josta saattaa esiintyä viitteitä veden hajussa tai maussa.

Asiakaspalaute
Vesi- ja viemärilaitos ottaa mielellään vastaan asiakaspalautetta sekä vastaa mahdollisiin kysymyksiin puhelimitse arkisin kello 7:00 – 15:00, numerossa 040 512 3251 tai sähköpostin välityksellä, osoitteessa if.al1558444145oksa@1558444145sotia1558444145lisev1558444145.

Asiassa palvelee myös Askolan kunnan tekninen johtaja, Esko Halmesmäki puhelimitse numerossa 040 077 5527 tai sähköpostin välityksellä, osoitteessa if.al1558444145oksa@1558444145ikams1558444145emlah1558444145.okse1558444145.
Työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa pahoitellen sekä hyvää kesää toivottaen.

ASKOLASSA, 1. kesäkuuta 2018
Henry Jarva
Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja / Coor Service Management Oy