Teknisen toimen palvelukartoitus

Teknisen toimen palvelukartoitus
Askolan kunnan teknisen toimen toimintoja kehitetään ja toimintojen palvelualueille suunnataan yrityskyselylomake. Tämän yrityskyselylomakkeen tarkoituksena on kartoittaa mitä palveluja on Askolassa saatavilla tai voisi olla saatavilla tulevaisuudessa teknisen toimen palvelutuotanto-alueille. Toivomme yrityksien tai yrittäjäksi aikovien vastaamaan niihin kysymyksiin mitä palveluja voisivat tarjota eri palvelutuotanto alueille.

Kysely suoritetaan ns. Weproolikyselynä ja useimpiin kysymyksiin voi vastata kyllä/ ei vastauksella ja lisäksi voi kirjoittaa omat lisäkommentit. Vastaukset tulee antaa 20.8.2021 mennessä. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksella ja vastauksen antaneiden tietoja ei julkaista.

Yrityskyselylomake

Lisätietoja: tekninen johtaja Esko Halmesmäki, tai puh. 0400 775 527