LAINEEN VESILÄMPÖ KY ON TAMMIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

LAINEEN VESILÄMPÖ KY ON TAMMIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 300 yrityksen joukosta. Tällä kertaa vuorossa on Laineen Vesilämpö Ky, joka on pitkään toimineena yrityksenä tullut jo monille kuntalaisille tutuksi.

Laineen Vesilämpö Ky on yksi pisimpään kunnassa yhtäjaksoisesti toimineista LVI-alan yrityksistä. Se on perustettu vuonna 1964 nimellä Vesijohtoliike Yrjö Laine ja yrityksen nykyinen nimi on ollut käytössä vuodesta 1976 alkaen. Vanhempiensa Yrjö ja Anni Laineen LVI-yrityksen oppeja noudattaen ja sieltä jo nuorella iällä työkokemusta hankkien, on Esa yhdessä vaimonsa Tuijan kanssa jatkanut yrityksen toimintaa menestyksekkäästi. Vetovastuu yrityksestä siirtyi Tuijalle ja Esalle vuonna 1991. Asiakaskunta on kasvanut Askolassa vuosien varrella varsin laajaksi ja löytyy perheitä, jotka ovat asiakkaana jo kolmannessa sukupolvessa. Palveluakin saa jo kolmannessa polvessa, sillä Juha ja Joonas Laine jatkavat perheyrityksen toimintaa.

Esa valmistui LVI-insinööriksi vuonna 1983 ja hän tuntee alan eri aikakausien tekniikan perinpohjaisesti. Monista muista LVI-alan toimijoista poiketen yritys on pystynyt tarjoamaan vielä nykyisinkin monipuolista palvelua esimerkiksi öljypoltinhuollossa, sekä pienille että suurille toimijoille. Suurista LVI-alan ketjuista poiketen yritys on palveluiltaan erityinen mm. siksi, että varastosta löytyy uuden tekniikan lisäksi osia myös vanhempiin laitteisiin. Varaosamarkkinoiden osalta maailma on muuttumassa niin, että yhä suurempaa osaa tuotteista ei löydy enää tukkureidenkaan varastoista, vaan ne tulevat valmistajilta jopa Suomen ulkopuolelta, ja varaosien saaminen kestää useamman vuorokauden. Tuotemallistotkin uusiutuvat ja vaihtuvat nykyisin tiuhaan.

Koko ala on muutoinkin murroksessa ja kilpailu on kiristynyt, joten monipuolinen ja moderni palvelutarjonta on ollut hyvä perusta kasvaa. Toisaalta uusien kilpailevien LVI-alan yritysten ilmestyminen markkinoille on mahdollistanut myös verkostoitumisen ja yhteistyön suurempien ja pitkäkestoisten urakoiden hoidossa. Rakennusalan suhdanne on ollut pitkään hyvä ja askolalaisiin uudiskohteisiin on riittänyt hyvin muuttajia viime vuosina. Nykyhetkeen voidaan siis olla kaiken kaikkiaan tyytyväisiä.

Nykyisin Laineen Vesilämpö Ky:n töistä osa on Askolan ulkopuolella muualla Uudellamaalla ja asennustöitä tehdään usein askolalaisten rakennusliikkeiden aliurakoitsijana. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään pääasiassa Askolan ja Porvoon alueen asiakkaille, Askolan kunnan ollessa merkittävä työllistäjä. Viime vuosina toiminnan luonne on muuttunut nopeatempoisemmaksi, joten toimitusvarmuus ja huoltopalvelujen nopea saatavuus asiakkaan kohteeseen ovat Laineen Vesilämpö Ky:n ehdoton kilpailuvaltti.

Perheyrityksen vetäjinä Tuija ja Esa Laine voivat todeta olevansa hyvin tyytyväisiä siihen, että perheen molemmat pojat Joonas ja Juha ovat tulleet mukaan toimintaan jo nuorina, kehittäen toimintaa edelleen. Uusina palveluina mukaan ovat tulleet esimerkiksi LVI-suunnittelu ja kiinteistönhoito. Perheyrityksen kahdeksanhenkisen tiimin jäsenenä on myös tytär Jenni, joka auttaa Tuijaa laskutus-, kirjanpito- ja muissa konttoritöissä oman työnsä ohella.

Laineen Vesilämpö Ky:n toimipiste löytyy Vakkolasta Kauppatieltä, jossa yrityksellä on omat konttori- ja varastotilat, palvellen siellä sekä kotitalouksia, yrityksiä että julkisia kiinteistöjä.

KUVA: Laineen Vesilämpö Ky:n toimitiloissa, Askolan Vakkolassa – (vas.) toimitusjohtaja Esa Laine vastaanottaa kunniakirjan Askolan kunnanjohtaja Jouni Martikaiselta, Joonas Laineen todistaessa tapahtumaa.   Kuva Marko Tiirinen