REX NORDIC OY ON MAALISKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 300 yrityksen joukosta. Maaliskuussa on vuorossa Rex Nordic Oy, joka on vuodesta 2016 alkaen Askolassa toiminut ilman lämmitys- ja jäähdytyskaluston suunnitteluun ja maahantuontiin erikoistunut kasvuyritys.

Rex Nordic Oy:n pääkonttorin yhteydessä Askolassa toimii yrityksen tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö sekä keskusvarasto. Viime vuosina noin 30%:n vuosittaiseen kasvuun yltäneellä yrityksellä on toimintaa Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi Isossa-Britanniassa. Omaan suunnitteluun perustuvista tuotteista pääosa teetetään Etelä-Koreassa, jossa on käytössä merkittävän suuri tuotannollinen resurssi. Yhtiön päätuoteryhmä ovat infrapunatekniikkaan perustuvat dieselkäyttöiset ilman lämmittimet sekä jäähdyttimet ja ilmastointilaitteet. Rex Nordic Oy:n valikoimissa olevia laitteita käytetään hyvin monenlaisten sisätilojen ilman hallintaan ja tuotteiden vahvuutena on, että erittäin puhtaan palamisen vuoksi palokaasujen poistoputkia ei tarvita ja tuotteissa voidaan käyttää myös biodieseliä. Rex Nordic Oy:n asiakkaita ovat teknisen kaupan jälleenmyyjät Suomessa ja ulkomailla.

Yritys ehti toimia muutaman vuoden perustamisensa jälkeen Sipoossa, josta muutettiin parempiin ja suurempiin tiloihin Askolaan vuonna 2016. Muuttopäätökseen vaikutti Askolan erinomainen logistinen sijainti. Yhtiön toiminnalle tärkeitä ovat satamat Vuosaaressa ja Kotkassa sekä erinomaiset tieyhteydet molempiin satamiin. Meri- ja tierahdin kustannukset ovat Askolassa matalat verrattuna moneen muuhun kuntaan Uudellamaalla. Rex Nordic Oy:n toimitusjohtaja Olli Kuusela pitää erittäin tärkeänä kilpailuvalttina myös sitä, että seudulta on saatavissa erinomaisen osaavaa työvoimaa kansainvälisesti toimivan ja nopeasti kasvavan yrityksen tarpeisiin. Myös alihankintaverkosto on tärkeä ja yhtiöllä on mm. metallialan alihankkija pääkaupunkiseudulla.

Rex Nordic Oy tekee oppilaitosyhteistyötä Porvoon Haaga-Helian kanssa ja kokemukset markkinoinnin ja myynnin projekteista ovat olleet hyviä. Yritys on myös palkannut vuosittain kesätyöntekijöitä – tosin tänä vuonna tilanne saattaa siltä osin olla hieman poikkeava. Toimitusjohtaja Olli Kuuselan näkemyksen mukaan voidaan olettaa, että koronakriisi jää kohtuullisen lyhytkestoiseksi, eikä siitä aiheudu kovin suurta muutosta yrityksen toimintaan pidemmällä aikavälillä. Rex Nordic Oy:n laitteiden kysyntään vaikuttaa erityisesti sää ja lämpötilat. Sekä lämmitystä että jäähdytystä tarvitaan joka vuosi. On tietysti luonnollista, että nykytilanteella on vaikutusta kaikkien yritysten kassavirtaan, mutta tässä tilanteessa kannattaa katsoa tämän hetken yli ja nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Olli Kuuselan mukaan Rex Nordic Oy:lläkin on tulossa uusia avauksia markkinoilla ja tuoteryhmissä ja niistä kuulemme varmaan lisää myöhemmin.

Kuva: Rex Nordic