Porvoo-Askola voimajohtohanke/ adressin luovutus

Porvoo-Askola voimajohtohanke

Kymenlaakson Sähköverkko on toteuttamassa 110 kV voimajohtoa välille Porvoo-Askola. Uudella voimajohtoyhteydellä on suora, parantava vaikutus Askolan alueen asukkaiden sekä yritysten sähkön toimitusvarmuuteen ja energianriittävyyteen. Hankkeesta tehdyn ympäristöselvityksen mukaan osa voimajohdosta toteutettaisiin maakaapelilla ja loppuosa ilmajohdolla.

Hanketta vastustavat asukkaat ovat keränneet adressin, jonka perustelujen mukaan hanke tulisi toteutuessaan aiheuttamaan reitin varrella oleville asukkaille sekä maanomistajille suuria terveydellisiä haittoja, taloudellisia menetyksiä ja mittavia luonto- ja maisema sekä ympäristöarvojen tuhoutumista. Adressissa vaaditaan päättäjiltä toimenpiteitä hankeen keskeyttämiseksi.

Hankkeen vastustajien edustajat (Esko Mikander, Seppo Salovaara, Heikki Nurmi ja Timo Nurmi) kävivät luovuttamassa vajaan 500 henkilön allekirjoittaman adressin Askolan kunnalle 22.10.2020. Adressin vastaanottivat hallituksen puheenjohtaja Tero Suominen, valtuuston puheenjohtaja Sanna Kurki ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen.