Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohanke/ täydennetty tutkimuslupahakemus 31.8.2021

 

  • (2.9.2021)
    Kymenlaakson Sähköverkko on 30.8.2021 päättänyt täydentää Maanmittauslaitokselle 14.4.2021 lähetettyä tutkimuslupahakemusta lisäreittivaihtoehdon tutkimiseksi.  Tutkittavan lisäreitin pituus on noin 4,3 km ja se kulkee reittiä Popolanoja – Salatinkallio – Maijanpelto – Nalkmusa – Huhtaniittu. Tämä tutkimusalueen lisäreitti sijoittuu alkuperäisen Porvoo – Askola -linjauksen itäpuolelle. Tutkittavilta reiteiltä tehdään ympäristöselvitys ja arkeologinen inventointi. Nyt tutkittava reitti on vaihtoehtoinen ja muistutamme, että alkuperäinen reittivaihtoehto vuodelta 2019 on edelleen selvitettävien joukossa toteutettavaa reittiä valittaessa. https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset/mml-2526103-042021-0

 

Askolan kunta on antanut lausuntonsa Maanmittauslaitokselle 28.5.2021

Askolan Kunnan Lausunto Voimajohto

 

Ajankohtaista tietoa Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohankkeesta löytyy Ksoy:n sivuilta:

Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohanke

Hankkeen yhteyshenkilö:

Tuomo Hakkarainen, verkko-omaisuuden hallinta, yksikön päällikkö, Kymenlaakson Sähköverkko Oy