PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN 13.2.2019 MENNESSÄ

Koulu alkaa 8.8.2019. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuvat kaikki v. 2012 syntyneet tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät ole vielä koulussa, sekä vuonna 2013 syntyneet, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Tammikuun loppuun mennessä kaikille ikäluokkaan kuuluville postitetaan ilmoituskirje oppivelvollisuuden alkamisesta, ilmoittautumislomake, iltapäivätoiminta- ja koulukuljetushakemukset.

Kouluun ilmoittaudutaan täyttämällä ja allekirjoittamalla ilmoittautumislomake ja postittamalla se vastauskuoressa (postimaksu maksettu) Askolan kunnan sivistystoimeen 13.2.2019 mennessä. IP- ja koulukuljetushakemukset samaan vastauskuoreen.

Mikäli huoltaja ei ole saanut ilmoittautumislomaketta kotiin, sen voi tilata puh. 040 532 1715. Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen p. 040 506 9547 tai toimialasihteeri Leena Lehtimäki p. 040 532 1715.