PARTURI-KAMPAAMO ARLIIN ON KUUKAUDEN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntalaisen yrityksen. Valinta tehdään Askolan yli 300 yrityksen joukosta.

Marraskuun kuukauden yritykseksi Askolassa valittiin Parturi-Kampaamo Arliin. Yritys sijaitsee Askolan Huuvari-Särkijärvi kylässä, alle 20 minuutin päästä Porvoosta. Parturi-Kampaamo toimii omakotitalon yhteydessä, omassa tilassa. Arliinin omistaja Annukka Uusi-Simola on ollut yrittäjänä jo yli 20 vuotta.

Hän on myös toiminut suoramyyntiyritys Oriflamessa yli 20 vuoden ajan, viimeiset 10 vuotta toisena työnä, nyt johtotehtävissä ja vetää omaa myyntiryhmää. Oriflame on vuonna 1967 perustettu yli 60 maassa toimiva kosmetiikka- ja hyvinvointialan yritys. Yritys on alusta alkaen yhdistänyt luontoa sekä tiedettä tärkeäksi osaksi tuotekehitystoimintaa ja pystyy näin tarjoamaan turvallisia, luotettavia ja tehokkaita tuotteita.

Annukka Uusi-Simola on 3 vuotta ollut Askolan Yrittäjien puheenjohtajana. Tehtävä on merkittävä, kun tiedetään, että yrittäjäjärjestössä on noin 150 yritystä jäsenenä. Askolassa on hieman yli 300 yritystä, joten järjestäytymisaste on korkea verrattuna moneen muuhun paikkakuntaan. Hänen toimintansa aikana ovat yrittäjät entisestään tiivistäneen yhteistyötä Askolan kunnan kanssa. Annukka Uusi-Simola toteaakin: ”Mielestäni kunnan ja yrittäjien välinen yhteistoiminta on tärkeää. Yritykset ovat kunnalle taas elintärkeitä”. Hyvää yhteistyötä kuvaavat viime syksynä valmistunut Askolan kunnan voimassa oleva ”Elinkeinotoimen kehittämisohjelma” sekä lokakuussa toteutettu kysely elinkeinotoimintojen kehittämisestä kaikille askolalaiselle yrityksille. Yhteistyöstä vahvistaa myös se, että Askolan kunnan Elinkeinotoimikunnassa on mukana 2 Askolan Yrittäjien nimeämää jäsentä. Lisäksi Maaseutuyrittäjät nimeävät yhden jäsenen.

Lapissa patikointi, hiihtäminen sekä mökkeily ovat Annukka Uusi-Simolalle läheisiä harrastuksia. Lisäksi veneurheilu ja ralli ovat tulleet läheisiksi vuosien mittaan. Aktiivisena henkilönä hän on myös kyläyhteisön toiminnassa mukana. Annukka olikin ylpeänä mukana äskettäin Uudenmaan maakunnan tilaisuudessa, jossa kotikylä Huuvari-Särkijärvi palkittiin vuoden 2020 uusmaalaisena kylänä. Ensi vuosi onkin hänelle  neljäs peräkkäinen puheenjohtajavuosi. Askolan Yrittäjäyhdistys täyttää 40 vuotta lokakuussa 2020, joten puheenjohtajalla riittää puuhaa.

 

https://www.yrittajat.fi/uudenmaan-yrittajat/askolan-yrittajat/a/askolan-yrittajat-265318

https://fi-fi.facebook.com/annukanoriflame

Kuva ja teksti Ari Forsberg