OY MEYER VASTUS AB ON MAALISKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 380 yrityksen joukosta. Maaliskuussa on vuorossa Oy Meyer vastus Ab, joka on vuonna 1938 toimintansa Helsingissä aloittanut yritys.  Meyer vastus on erikoistunut erilaisten laitteiden sisältämien lämpövastusten, sekä teollisuuden tuotantoprosesseissa käytettyjen lämpövastusten tuotantoon. Yrityksen toimitusjohtajana työskentelee Roger Bergström ja Oy Meyer vastus Ab kuuluu nykyisin globaalisti toimivaan ruotsalaiseen NIBE -konserniin. Oy Meyer vastus Ab:lla on ollut tuotantotilat ja kotipaikka Askolassa vuodesta 1981 lähtien.

Yritys on valmistanut erilaisia levyvastuksia jo 1930-luvulta lähtien muovi- ja painoteollisuuden tarpeisiin. Askolaan muuton jälkeen tuotanto on monipuolistunut merkittävästi useassa eri vaiheessa ja erityisesti siirtyminen putkivastusten tuotantoon vuonna 1984 oli hyvin merkittävä kehitysaskel yritykselle. Ruotsalaisyrityksen ostettua vuonna 1989 enemmistöosuuden Oy Meyer vastus Ab:stä yhtiön silloiselta omistajalta Carl-Gustaf Meyerilta, tuotanto alkoi monipuolistua entisestään ja vuonna 1998 tuotantotiloja laajennettiin merkittävästi.

Oy Meyer vastus Ab työllistää nykyisin 25 ammattilaista erityyppisten vastusten, lämpökaapeleiden ja -mattojen, teollisuuden lämpökomponenttien ja erikoisuunien valmistuksessa. Kuluttajille tuttuja tuotteita ovat esimerkiksi vedenlämmittimet, kiukaat ja lämminvesivaraajat, joiden sisältä löytyy usein Askolassa valmistetut vastukset. Lisäksi yhtiö maahantuo ja välittää erityyppisiä termostaatteja ja mittalaitteita. Oy Meyer vastus Ab on erikoistunut pieniin sarjoihin oman konserninsa sisällä ja toimii pääasiassa Suomen markkinoilla. Tuotteiden korkeaan laatuun panostetaan erityisesti ja se on hyvin tärkeä kilpailuvaltti. Vientiin menee ympäri maailmaa pääasiassa vain varaosia asiakkaiden laitteisiin. Tärkeitä kumppaneita ja asiakkaita ovat esimerkiksi ABB, Valmet, Metso ja Neste. Suoramyyntiä kuluttajille ei juurikaan ole, vaan asiakkaat löytyvät teollisuudesta.

Oy Meyer vastus Ab pyrkii valmistamaan tuotteensa suurimmaksi osaksi omin voimin itse. Niiltä osin kuin ulkopuolista resurssia tarvitaan, löytyy hyviä valmistuskumppaneita lähiseudulta. Askolan hyvä logistinen sijainti on etu niin työntekijöiden työmatkojen sujuvuuden, kuin myös tavaratoimitusten suhteen. Kolmessa vaiheessa tehdyt tuotantotilojen laajennukset kertovat omaa kieltään siitä, että sijaintiratkaisu on ollut hyvä.

Alan kasvumahdollisuuksiin kotimaassa vaikuttaa eniten se, pysyykö suurten asiakasyritysten laitevalmistus Suomessa. Tämän suhteen on ollut viime vuosina havaittavissa jonkin verran huolestuttavia piirteitä, toteaa toimitusjohtaja Roger Bergström, mutta lisää samalla, että uutta kehittämällä eri kehityskulkuihin voidaan varautua. Esimerkiksi uusien erikoisuunien jatkokehittelyä tehdään säännöllisesti.

Korona-aika on näkynyt jonkin verran kysynnässä asiakkaiden päässä, mutta mitään suurempaa hankaluutta se ei ole tähän mennessä aiheuttanut. Tiivis ja hyvin pitkäkestoinen yhteistyö useiden suurten asiakkaiden kanssa luo vakautta toiminnalle ja mahdollistaa yrityksen hyvän kehityksen tulevaisuudessakin. Yrityksen kuuluminen suureen globaalisti toimivaan konserniin luo myös omalta osaltaan hyvät edellytykset jatkolle.

 

Kuvaaja elinvoimapäällikkö Marko Tiirinen