Monninkylän kouluhanke

-Monninkylän uuden koulun hankesuunnitelma tarkastellaan uudelleen

-Hankesuunnitelman pohjalta laadittu kustannuslaskelma 22.5.2018 ja 8.6.2018 urakkakilpailutuksessa saadut tarjoukset ylittävät hankkeelle varatun budjetin.

-Hankkeelle on varattuna  3.000.000 eur bruttomäärärahaa vuosille 2018-2020.

-Hankkeen lähtökohtana on ollut, että vanhaa koulurakennusta hyödynnetään ja lisätiloille rakennetaan uudisrakennus, jossa on 8 luokkatilaa.

-Uudessa hankesuunnitelmassa tarkastellaan vielä tontin käyttöä missä voitaisiin hyödyntää nykyisiä koulun parkkipaikkoja sekä tutkitaan voidaanko koulu rakentaa 1. kerroksisena milloin rakentamiskustannuksia ja kiinteistön ylläpitokustannuksia voitaisiin pienentää.

-Uuden hankesuunnitelman laatiminen pyritään aloittamaan pikaisesti ja tavoitteena olisi että uuden koulun ensimmäinen vaihe olisi valmis viimeistään joulukuussa 2019

 

Askolan kunta
Esko Halmesmäki
Tekninen johtaja
GSM 0400 775 527
if.al1534873206oksa@1534873206ikams1534873206emlah1534873206.okse1534873206