Monninkylän alueen vesi

Monninkylän alueella vesi on ajoittain värjääntynyttä rautapitoisuuden vuoksi. Värimuutoksesta huolimatta vesi on täysin juomakelpoista.

Monninkylään vesi tulee Porvoon Saksalan vedenottamon kautta.

Veden laatua seurataan ja näytteitä otetaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaisesti.