Mediatiedote: Askolan kunta ja Careeria varmistavat Askolan lukion elinvoimaisuuden myös jatkossa

Askolan kunta on aloittanut keskustelut ammatillista koulutusta tarjoavan Careerian kanssa sen Askolan toimipisteeseen suunnitelluista muutoksista. Neuvottelut koskevat muun muassa Askolan lukion käytössä olevia, Careerialta vuokrattuja tiloja. Toimintaympäristönsä mahdollisia muutoksia varten Careeria tutkii yhtenä ennakointitoimena toimipisteverkostonsa tiivistämistä.

Careeria kertoo 26.4. julkaisemassaan tiedotteessaan päätöksestään aloittaa neuvottelut mm. Askolan toimipisteensä tulevaisuudesta. Askolan kunnalle vuokrattuihin tiloihin kohdistuvien muutosten lisäksi Careeria harkitsee ammatillisen opetuksensa siirtämistä Askolan toimipisteestä sen päätoimipisteeseen Perämiehentielle, Porvooseen.

Suunnitellut muutokset eivät kuitenkaan vaikuta Askolan lukion tilanteeseen tai sen toimintaan. Lukio jatkaa edelleen elinvoimaisena lähilukiona tarjoamalla oppilailleen korkeatasoista opetusta.

”Meillä on hyvä maine Itä-Uudenmaan alueella. Olemme pieni lukio, josta löytyy paljon osaamista ja kulttuuria laadukkaaseen ohjaus-, opetus- ja kehittämistyöhön. Askola-Instituutin alueella on jatkossakin hienot edellytykset pysyä elinvoimaisena kampuksena. Alueella on kouluinfrastruktuuria valmiina, kuten asuntola-, ruokala- ja luokkatiloja sekä liikuntapaikkoja”, Askolan lukion rehtori Pekka Hurskainen toteaa.

Tilojen osalta Askolan kunta tulee selvittämään erilaisia vaihtoehtoja.

”Yhteinen tahtotilamme Careerian kanssa on löytää mahdollisimman hyvän ratkaisu tilakysymykseen. Onneksi kyse ei ole nopeasta muutoksesta, vaan lukion toiminta voi toistaiseksi jatkua vuokratiloissa kuten tähänkin asti”, lisää Askolan vt. kunnanjohtaja Tuija Saloranta.

Careerian hallituksen 25.4.2023 tekemä päätös aloittaa neuvottelut Askolan toimipisteen koulutusten siirtämisestä Porvooseen liittyy jo nyt tiedossa oleviin toimintaympäristön muutoksiin varautumiseen.

Careeria Oy:n toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare arvostaa yhteistyötä Askolan lukion kanssa.

”Meillä on erittäin hyvä ja pitkäaikainen yhteistyösuhde Askolan lukion kanssa. Tulevien vuosien julkisen talouden sopeuttamistoimet kohdistuvat myös ammatilliseen koulutukseen. Haluamme hakea säästökohteita ensisijaisesti muualta kuin opetuksesta. Yhtenä vaihtoehtona tarkastelemme toimipisteverkoston tiivistämistä. Ammatillisessa koulutuksessa etä- ja monimuotototeutukset ovat yleistyneet. Myös työpaikoilla tapahtuva oppiminen on lisääntynyt merkittävästi. Tämä tukee osaltaan päätöstä toimipisteverkoston tiivistämisestä. Careeria tutkiikin alikäytöllä olevien tilojen ja mahdollisesti tyhjiksi jäävien tilojen ulosvuokrausta tai myyntiä”, Kankare kommentoi.

Lisätiedot:
Askolan kunta, Tuija Saloranta, , puh. 040 719 5069
Askolan lukio, Pekka Hurskainen, , puh. 040 714 6706
Careeria Oy, Pasi Kankare, , puh. 040 682 1264

 

Careerian 26.4. tiedote: https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/careeria-kaynnistaa-toimet-koulutuksen-laadun-turvaamiseksi.html