Markkinakartoitus brändikäsikirjan luomiseksi

Tämä on tietopyyntö markkinoiden kartoittamiseksi, tarkoituksena luoda brändikäsikirja Askolan kunnalle.

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Markkinakartoitus ei velvoita kuntaa hankinnan toteuttamiseen. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Tavoitteena on brändikäsikirjan laatiminen noin 5.000 asukkaan kokoiselle Askolan kunnalle.

Laadinnassa tullaan ottamaan huomioon kunnassa aikaisemmin toteutetut, aiheeseen liittyvät tuoreet tutkimukset, suunnitelmat ja kokeilut. Näitä ovat muun muassa kuntakuvatutkimus, viestintäsuunnitelma ja koemarkkinointitoimet sekä kunnan uudet strategia- ja organisaatiokuvaukset.

Markkinakartoituksella haetaan ehdotuksia palvelun tarjoajiksi, jotka voisivat yhteistyössä kanssamme laatia brändäyksemme seuraavan askeleen, brändikäsikirjan.

Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 26.9.2022 klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: .

Viestikenttään otsikko: ”yhteistyöehdotus brändikäsikirjan luomiseksi”

Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa yrityksen nimi sekä yhteyshenkilön yhteystiedot.

Tarjoajilla on oltava näyttöä vastaavien brändisuunnitelmien toteuttamiseksi, omassa mittaluokassamme. Tarjoajilta pyydetään ehdotuksia työn toteuttamiseksi sekä esittämään myös referenssejään.

 

Hankintanimikkeistö

Mainonta- ja markkinointipalvelut

Hankinnan enimmäisarvo

15.000 € (alv 0%)

Aika

12.9.-26.9. klo 16

Lisätietoja ja tarjoukset

Askolan kunta