VASTAA KUNTALAISKYSELYYN!

 

Osallistu kuntalaiskyselyyn!

 

Kuntalaiskyselyn tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus päästä ääneen ja vaikuttamaan. Vastaajia pyydetään antamaan arvionsa kunnan palveluista ja mahdollisista kehittämiskohteista. Tänä vuonna kyselyllä halutaan kartoittaa lisäksi, miten kuntalaiset voivat ja mitkä asiat vaikuttavat hyvinvoinnin kokemukseen.

Kuntalaiskysely on vastattavissa kunnan verkkosivuilla 17.4. – 8.5.23. välisenä aikana. Kyselyyn on mahdollista vastata myös paperisella lomakkeella, joka on saatavilla Askolan pääkirjastolla (Pappilantie 2).

Kaikki vastaukset ovat tervetulleita ja meille tärkeitä. Kyselyyn voi vastata anonyymisti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä, osa avoimia kysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Yhteistietonsa jättäneiden kesken arvotaan 100 € S-ryhmän lahjakortti sekä tuotepalkintoja.

Osallistu kyselyyn