Kunnanjohtajan valintaprosessi

Kunnanhallituksen valitsema työryhmä on nyt haastatellut 10 virkaa hakenutta henkilöä.

Tänään työryhmä kokoontui päättämään hakuprosessin jatkosta.

Toimikunta päätti yksimielisesti, että valtuustoryhmien haastateltaviksi kutsutaan Kalle Eklund, Teemu Kejonen ja Pekka Kivilevo.

Kunnanhallituksen 17.6.2020 esityslistalle tulee asiaa koskeva pykälä ja siinä päätösehdotuksena. että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Askolan kunnanjohtajan.

Kunnanvaltuusto kokoontuu todennäköisesti vielä juhannuksen jälkeen päättämään valinnasta.