Juornaankylän vedenottamon alueen vesi

Juornaankylän vedenottamon porakaivovettä missä on todettu uraanipitoisuuksien korkeita arvoja ei johdeta verkostoon. Vedenottamolle toimitetaan vielä alavesisäiliöihin Multamäen vedenottamolta vettä,  joka on puhdasta ja näin ollen voi kaikin puolin käyttää.

Juornaankylän vedenottamon prosessia kunnostetaan ja ennen kuin porakaivovettä johdetaan verkostoon tehdään tarkat vesitutkimukset ja porakaivovettä johdetaan verkostoon ainoastaan puhtaiden tutkimustulosten perusteella.