Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke TUPATUKI

TUPATUKI – turvallisesti kotona

Hei ikäihminen,

Tupatuki on ikäihmisten kotona asumisen tukemisen hanke. Hankkeen sisällä selvitetään ja kohennetaan Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien kotona asuvien ikäihmisten asumisoloja henkilön näin halutessa. Tavoitteena on mahdollistaa asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Kotikäynnillä haastattelemme ikäihmistä, kyselemme hänen tarpeitaan ja toiveitaan asumisesta. Samalla teemme asunnon esteettömyyden ja turvallisuuden tarkastelun, jossa asukkaan omat kokemukset ovat etusijalla. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa sekä teemme asukkaan niin toivoessa pieniä asunnon toimivuutta ja turvallisuutta parantavia muutoksia (huonekalujen uudelleen järjestely). Katselmuskäynti on ilmainen ja teemme siitä aina asukkaan kanssa kirjallisen asiakirjan.

Katselmuksen tekijöillä on mukanaan turvavälinepankki, josta voidaan tarpeen mukaan antaa asukkaan käyttöön tarvittavia turvallisuutta parantavia laitteita tai tarvikkeita. Nämä turvavälineet ovat asukkaalle maksuttomia.

Tarvitsitko sinä, ystäväsi tai läheisesi apua arkeensa?

Toivomme tässä hankkeessa löytävämme ikäihmisiä, joilla on haasteita kotona asumisessa. Mikäli ikäihmisen kodin turvallisuus askarruttaa, voi turvallisuuskatselmuksella löytää asunnon ongelmakohdat ja päästä ratkomaan niitä. Mikäli tupatuki ei voi auttaa asiassa, neuvomme asukkaan tarvitsemansa avun piiriin.

Kotikäynnit tekee hankkeen projektikoordinaattori Maria Ainola yhdessä Tupatuki-koulutuksen saaneiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Käynnistä jää asukkaalle katselmuslomake ja -selvitys siitä mitä on tehty. Käynnit toteutetaan luottamuksella ja vapaaehtoistoiminnan yleisiä sääntöjä noudattaen.

Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä, mikäli voisimme auttaa! Toivoisimme erityisesti niiden ikäihmisten kokemuksia ja yhteydenottoja, jotka eivät ole kotihoidon tai muiden hyvinvointipalvelujen piirissä.

Ystävällisin terveisin
Projektikoordinaattori Maria Ainola, puh. 040 630 1647.