Hyvinvoinnin edistäminen

Askolan kunnan valutuusto hyväksyi 7.12.2022 Askolan laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2021-2025.

Se sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin sekä tavoitteet ja toimenpiteet kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan kunnan valtuustolle vuosittain. Kertomus on julkaistu Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus sivuston kautta.

Pääset tutustumaan kertomukseen

https://www.hyvinvointikertomus.fi/preview/12833514397