Helsingin hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalituksesta

Antti Ollila on valittanut vuonna 2020 kunnanvaltuuston päätöksestä 23.6.2020 § 37 (Kunnanjohtajan valinta) Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valituksen perusteet: Kunnanjohtajan valinta kunnanvaltuustossa syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia on valmisteltu esteellisessä kokoonpanossa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki valittajan vastaselityksessä esittämiä väitteitä asian valmistelun kuntalain ja hallintosäännön vastaisuudesta ja puutteellisuudesta eikä toimivallan ylittämistä koskevaa väitettä. Hallinto-oikeus hylkää valituksen muilta osin.

HHO Kunnallisvalituksen Päätös