FIMET OY ON HELMIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 380 yrityksen joukosta. Helmikuussa on vuorossa Fimet Oy, joka on vuodesta 1981 alkaen Askolassa toiminut terveysteknologian suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut kansainvälinen kasvuyritys. Vuosi 2021 on juhlavuosi, sillä yrityksen perustamisesta on kulunut 40 vuotta. Fimet Oy on erikoistunut hammashoitoyksiköiden valmistukseen. Yrityksen toimitusjohtajana työskentelee Juhamatti Malm. Askola on ollut yrityksen kotipaikka yrityksen perustamisesta lähtien.

Yrityksen perustaja Timo Janhunen myi yrityksen vuonna 2015 kotimaiselle yksityisistä sijoittajista koostuvalle ryhmälle. Erinomaisessa kunnossa olevalla Fimet Oy:llä oli huomattavaa lisäarvoa tuottava, jo 1990 – luvulla Kiinan Shanghaihin perustettu osakkuusyhtiö ja vahva jalansija kotimaan ja Euroopan markkinoilla. Hyvin hoidetun yrityksen toimintaa oli vaivatonta jatkaa.

Tunnettuus ja brändin arvostus on luonut hyvän pohjan kehittää ja kasvattaa yritystä entisestään. Tärkeimmät markkinat Euroopassa ovat Saksa ja Ranska. Yrityksen tuotannosta noin 90 % menee vientiin. Laitevalmistuksen lisäksi Fimet Oy asentaa, huoltaa ja korjaa laitteita kotimaassa.

Fimet Oy:n valmistama tuoteperhe käsittää kolme erityyppistä hammashoitoyksikköä, jossa laadukkaat komponentit, hyvä käytettävyys sekä huolellisesti suunniteltu design ovat kilpailuvaltteja. Yritys on tällä hetkellä kansainvälisesti tarkastellen keskikokoinen toimija globaaleilla laitemarkkinoilla. Merkillepantavaa on se, että Suomi on hammashoitoteknologian alalla suurvalta useine toimijoineen. Alalla toimivat yritykset panostavat kotimaassa vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Fimet Oy.n tuotteiden kotimaisuusaste on varsin korkea ja hammashoitoyksiköillä on avainlipputunnus.

Toimitusjohtaja Juhamatti Malm aloitti työnsä Askolassa vuonna 2019 ja hän vetää nykyisin noin 30 hengen työyhteisöä. Tekniikkaan perehtynyt henkilöstö asuu suurimmaksi osaksi Askolan läheisyydessä ja yritys on erittäin sitoutunut toimimaan useaan otteeseen laajennetuissa toimitiloissaan. Oman konepajan lisäksi Fimet Oy:llä on myös tärkeä alihankkija Askolassa ja esimerkiksi vaativien metalliosien toimittajia löytyy logistisesti kätevältä etäisyydeltä Uudeltamaalta. Askolan logistinen sijainti on teknologia alan yritykselle hyvä. Kotimaan myynti hoidetaan pääasiassa Askolasta käsin ja vientimarkkinoita palvelee laaja jakelijaverkosto eri puolilla maailmaa. Varsinkin Kiinan markkinoiden kasvu on huimaa, noin 10 % joka vuosi.

Koronavuosi on tuonut omia haasteita yrityksen markkinointiin ja useissa toiminnoissa on pitänyt suunnitella toimintatavat uudelleen. Esimerkiksi joka vuotiset alan tuotteiden ja palveluiden kansainväliset myyntimessut ovat peruuntuneet tai muuttuneet virtuaalisiksi. Erikoislaitteiden markkinoinnissa asiakaskontakti paikan päällä ja asiakkaiden mahdollisuus kokeilla tuotetta on tärkeää ja siitä on jouduttu nyt poikkeuksellisesti tinkimään. Vuonna 2020 Fimet Oy toi markkinoille uuden hoitoyksikön F1 Arcuksen, joka on herättänyt suurta kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa.

Kasvavalle, kansainväliselle ja pitkälle erikoistuneelle teknologiayritykselle Askola on tarjonnut joustavuutta, tilojen laajennukset ovat onnistuneet aina sujuvasti ja työntekijöille työssäkäynti on ollut vaivatonta hyvän sijainnin vuoksi. Lähiseudulla on tarjolla monipuolinen alihankkijaverkosto, sekä hyvin koulutettua työvoimaa ja Juhamatti Malmin mukaan tällainen toimintaympäristö sopisi mainiosti muillekin teknologia-alan yrityksille. Kasvu ja kansainvälistyminen onnistuu Askolasta käsin siinä missä pääkaupunkiseudultakin ja viihtyisä ympäristö on lisäarvo sinänsä. Vuosi 2021 näyttää Juhamatti Malmin mukaan kaiken kaikkiaan hyvältä ja Fimet Oy jatkaa määrätietoista kasvuaan globaaleilla markkinoilla.

Teksti ja kuva: elinvoimapäällikkö Marko Tiirinen