Sähköinen asiointi

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan asiointia sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella. Tämä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin  24 tuntia päivässä ja 7 päivää viikossa.
Asioita käsitellään kunnassa kuitenkin normaalina virka-aikana.

Askolan kunnan virallinen sähköpostiosoite on

Kuntalaisten on mahdollista käyttää kirjastossa internetiä yleisöpäätteillä.

Askolan kunta on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin

Kuntalaiset voivat halutessaan ottaa käyttöön perinteisen paperisen rinnalle vaihtoehtona sähköisen asioinnin. Voitte lähettää sähköisesti mm. kirjeitä, aloitteita, päätökset ja muu kirjeenvaihto hoidetaan sähköisesti asiointitilin kautta. Sähköinen asiointi on tietoturvallinen tapa hoitaa asioita sähköisesti.
Ota asointitili käyttöösi.

Kansalaisen asiointitili asiakkaan näkökulmasta

 • Sähköisen asioinnin tietoturvallinen viestintäkanava kansalaisen ja viranomaisen välillä.
 • Osa Suomi.fi-portaalia (www.suomi.fi ).
 • Käyttö on kansalaiselle vapaaehtoista ja maksutonta.
 • Perustuu kansalaisen antamaan suostumukseen.
 • Kansalainen tunnistautuu asiointitilille mobiilivarmenteella, omilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.
 • Tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta varmistettu palvelu.
 • Asiointitilin kautta kansalaiset voivat vastaanottaa viranomaisten lähettämiä tiedoksiantoja, päätöksiä ja muita asiakirjoja sähköisesti turvallisesti yhdestä paikasta. Palvelu mahdollistaa sekä tavallisen että todisteellisen tiedoksiannon toimittamisen kansalaiselle.
 • Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta Valtiokonttorissa toimiva Valtion IT-palvelukeskus.
 • Asiakas voi laittaa asiansa vireille aivan samaan tapaan kuin ennenkin eli käyttämällä sähköistä asiointipalvelua, lähettämällä hakemuksen postitse tai asioimalla viraston palvelupisteessä.
 • Asiakas tekee hakemuksen ja antaa tarvittaessa suostumuksen viranomaisen palvelussa viestien ja asiakirjojen toimittamiseksi asiointitilille.
 • Kun viranomainen on käsitellyt asiakkaan vireille paneman asian, voidaan päätös tai tiedoksianto lähettää sähköisesti suoraan asiointitilille.

Lisätietoja asiointitilstä valitonkonttorin sivuilla

Kuntalaisaloitteet

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään, jonka mukaan kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa kuntalaisaloite.fi-sivuilla.