Yhteystiedot

Kunnan vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikunta- ja nuorisotyö. Vakinainen henkilöstö koostuu nuorisosihteeristä ja etsivästä nuorisotyöntekijästä. Lisäksi palveluksessa on määräaikainen etsivä nuorisotyöntekijä ja pajaohjaaja.

Vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia liikkumiseen, harrastamiseen ja mielekkääseen tekemiseen vapaa-ajalla. Tarkemmin eritellyt toiminnot ja palvelut löydät vapaa-aikatoimen eri yksiköiden omilta sivuilta.

Kulttuuritoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille kulttuuripuolen palveluja mahdollisimman tasapuolisesti ja kattavasti. Kohderyhmään kuuluvat kaikki kuntalaiset.

Kotisivujen etusivulta löydät tiedot tulevista retkistä, tapahtumista sekä eri palveluiden aukioloajoista ja ajankohdista.

YHTEYSTIEDOT

Nuorisosihteeri
Risto Vänttinen
puh. 040 5558 344

Nuoriso-ohjaaja
puh. 040 7109 006

Etsivä nuorisotyö
Minna Lottanen
puh. 040 7109 111

Liikunnanohjaaja
Mia Stengård
puh. 040 7109 240