Nuorisovaltuusto

Askolan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto koostuu aktiivisista 13-20-vuotiaista askolalaisista nuorista. Nuorisovaltuusto on uskonnollisesti, poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton päätöksentekoelin, jonka tarkoituksena on vaikuttaa nuorten asioihin. Nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa syksyllä 2017. Nuorisovaltuuston toimikausi kestää aina yhden vuoden kerrallaan.

Nuorisovaltuusto osallistuu keskeisenä toimijana lasten ja nuorten asioiden päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa. Askolan kunnan vapaa-aikatoimi esittää vuosittain talousarvioonsa määrärahan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuusto päättää itse määrärahojen käytöstä. Määrärahasta suurin osa menee erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Nuorisovaltuuston ensimmäinen kokous pidettiin 23.1.2023 Nutalla ja valittiin seuraavat nuorisovaltuuston henkilöt

Nuorisovaltuuston jäsenet:

Puheenjohtaja: Eemil Mantila
Varapuheenjohtaja: Daniel Kytönen
Sihteeri: Austeja Kvedaraite
Varasihteeri: Viktoriia Gorovaia
Somevastaava: Julia Hirvi
Varasomevastaava: Eelin Kultanen

Lauri Keipi
Ella Paavola
Hilla Yrttiaho

Nuorisovaltuuston edustus:

Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunta: Eemil Mantila (vara: Julia Hirvi )
Kunnanhallitus: Daniel Kytönen (vara: Viktoriia Gorovaia)
Kunnanvaltuusto: Viktoriia Gorovaia (vara: Daniel Kytönen)
Elinympäristölautakunta: Hilla Yrttiaho (vara: Austeja Kvedaraite)

Nuorisovaltuustosta saat lisätietoja nuoriso-ohjaaja Sinikka “Sissi” Vilkmanilta p. 040 710 9001