Nuorisovaltuusto

Askolan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto koostuu aktiivisista 13-20-vuotiaista askolalaisista nuorista. Nuorisovaltuusto on uskonnollisesti, poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton päätöksentekoelin, jonka tarkoituksena on vaikuttaa nuorten asioihin. Nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa syksyllä 2017. Nuorisovaltuuston toimikausi kestää aina yhden vuoden kerrallaan.

Nuorisovaltuusto osallistuu keskeisenä toimijana lasten ja nuorten asioiden päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa. Askolan kunnan vapaa-aikatoimi esittää vuosittain talousarvioonsa määrärahan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuusto päättää itse määrärahojen käytöstä. Määrärahasta suurin osa menee erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Nuorisovaltuuston vaalit pidetään loka-/marraskuun aikana vuonna 2022.
Kouluille ja sosiaalisen median kanaville tulee tietoa syyskuun aikana vaaleista.

Nuorisovaltuuston jäsenet:

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet:

 

Nuorisovaltuustosta saat lisätietoja Nuorisosihteeri Risto Vänttiseltä p. 040 5558 344