Nuorisovaltuusto

Askolan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto koostuu aktiivisista 15-24-vuotiaista askolalaisista nuorista. Nuorisovaltuusto on uskonnollisesti, poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton päätöksentekoelin, jonka tarkoituksena on vaikuttaa nuorten asioihin. Nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa syksyllä 2017. Nuorisovaltuuston toimikausi kestää aina yhden vuoden kerrallaan.

Nuorisovaltuusto osallistuu keskeisenä toimijana lasten ja nuorten asioiden päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa. Askolan kunnan vapaa-aikatoimi esittää vuosittain talousarvioonsa määrärahan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuusto päättää itse määrärahojen käytöstä. Määrärahasta suurin osa menee erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Nuorisovaltuuston jäsenet:

Puheenjohtaja
Kirsi Masalin

Varapuheenjohtaja
Johanna Kantola

Jäsenet:
Lauri Laakso
Axel Colliander
Anna Passinen
Matilda Kupiainen
Jaakko Marttinen
Niko Salonen

Nuorisosihteeri Risto Vänttinen toimii nuorisovaltuuston sihteerinä.
Nuoriso-ohjaaja Jari Uutela ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa.

Nuorisovaltuustoa koskevat yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen:
Nuorisovaltuuston Facebook: Askolan nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuuston Instagram: askolanuva