Etsivä nuorisotyö

YHTEYSTIEDOT
Helkamäentie 30, 07230 Monninkylä

Minna Lottanen
Etsivä Nuorisotyö
p. 040 7109 111

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa if.al1544733138oksa@1544733138iminu1544733138kus.i1544733138minut1544733138e1544733138

Etsivät tavoittaa myös WhatsAppissa ja Facebookissa.
EtsiväNuorisotyö- Askola Minna Lottanen

Etsivä nuorisotyö Askolan kunnassa

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 15- 29-vuotias nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Nuori voi itse hakeutua etsivän nuorisotyön pariin.  Apua voivat pyytää myös nuoren lähipiirin aikuiset tai toiset nuoret. Tietyillä viranomaisilla on velvollisuus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tuen tarpeessa olevan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivää nuorisotyötä varten. Askolassa tiedot luovutetaan suoraan etsivän nuorisotyön työntekijälle.

Käytännössä etsivässä nuorisotyössä

  • tavataan nuorta sovitusti, tarvittaessa jalkautuen sinne, minne nuoren on helpoin tulla
  • autetaan nuorta itsensä hoitamisessa ja tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • kuljetaan rinnalla, tehdään yhdessä, ei puolesta
  • autetaan asioiden hoitamisessa, työ- tai opiskelupaikan tai harrastusten etsimisessä
  • ollaan tavoitettavissa resurssien mukaan esim. kouluilla ja nuorten kokoontumispaikoissa

Etsivän nuorisotyön palvelu on maksutonta, luottamuksellista ja se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Työntekijöiden kanssa voi keskustella mistä tahansa mieltä askarruttavasta asiasta.

Ota yhteyttä!