Liikunta

YHTEYSTIEDOT
Linnankoskentie 49, 07510 Vakkola


Nuorisosihteeri Risto Vänttinen
puh. 040 5558 344
sähköposti

Liikunnanohjaaja Mia Stengård
puh. 040 7109 240
sähköposti

 

Lause ”Hyvinvointia liikunnasta – liikuntaa kaikille!” kertoo ytimekkäästi liikuntatoimen toiminta-ajatuksen. Tähän kuuluu mm. marginaaliryhmien tavoittaminen liikuntatoimen palveluilla eri kuntapisteissä, liikuntapalvelujen laajentaminen sekä Askolan kuntakuvan kehittäminen ja markkinointi liikunta- ja kulttuuripalveluiden kautta. Askolan liikuntapoliittinen yleistavoite on yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäminen luomalla aktiivisen elämäntavan mahdollistavia, kansalaisten odotuksia ja tarpeita vastaavia liikuntapalveluja

Toiminnalliset tavoitteet

Liikuntatoimi pyrkii luomaan uusia ja pysyviä toimintakäytäntöjä sekä lisäämään liikunta-aktiivisuutta eri ikäryhmissä eri teemoilla. Lisäksi on tarkoitus keskittyä liikuntapaikkarakentamiseen mm. lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien suunniteluun ja toteuttamiseen.