Liikunta

Kaikki sivistystoimen alaiset liikunta-, nuoriso-, kulttuuri – ja kirjastotoimen tapahtumat, vierailut nuorisotila illat, ryhmät (ml. koululuokkien vierailut), kurssit, piirit ym. perutaan 17.3.–31.5. väliseksi ajaksi.

Kunnan kuntosalit, liikuntasalit ovat suljettu 17.3.–31.5. välisen ajan.

Kunnan tiloja ei vuokrata ulkopuolisille 17.3–31.5. välisenä aikana.

——————————————————————————–

YHTEYSTIEDOT
Linnankoskentie 49, 07510 Vakkola

Liikunnanohjaaja
Mia Stengård
puh. 040 7109 240

Lause ”Hyvinvointia liikunnasta – liikuntaa kaikille!” kertoo ytimekkäästi liikuntatoimen toiminta-ajatuksen. Tähän kuuluu mm. marginaaliryhmien tavoittaminen liikuntatoimen palveluilla eri kuntapisteissä, liikuntapalvelujen laajentaminen sekä Askolan kuntakuvan kehittäminen ja markkinointi liikunta- ja kulttuuripalveluiden kautta. Askolan liikuntapoliittinen yleistavoite on yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäminen luomalla aktiivisen elämäntavan mahdollistavia, kansalaisten odotuksia ja tarpeita vastaavia liikuntapalveluja

Toiminnalliset tavoitteet

Liikuntatoimi pyrkii luomaan uusia ja pysyviä toimintakäytäntöjä sekä lisäämään liikunta-aktiivisuutta eri ikäryhmissä eri teemoilla. Lisäksi on tarkoitus keskittyä liikuntapaikkarakentamiseen mm. lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien suunniteluun ja toteuttamiseen.