Tekninen johtaja

YHTEYSTIEDOT
Tekninen johtaja Esko Halmesmäki
puh. 0400 775 527

 

Tekninen toimi hankkii kunnan kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpidon palvelut sekä rakennuttaa teknisen toimen hankkeet.

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki työskentelee Askolan kunnan palveluksessa viranhaltijana tekniseen toimeen liittyvissä tehtävissä. Tekninen johtaja toimii myös esittelijänä teknisessä lautakunnassa sekä teknisen toimen osastopäällikkönä.

Coor ja Askolan kunnan välinen sopimus käsittää kunnan kiinteistöjen sekä vesi- ja jätehuollon järjestelmien ylläpidon. Näiden lisäksi Coor vastaa kunnan hallinnoimien teiden, katujen, hiihtolatujen ja urheilukenttien ylläpidosta. Coor vastaa kiinteistöjen ja kunnallistekniikan hoidosta Askolan kunnassa. Teknisen toimen palveluja koskevissa asioissa suositellaan olemaan tarvittaessa suoraan yhteydessä Coorin asiakaspalveluun.