Perhetyö

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola

Satu Paronen puh. 040 7109 115

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

Kohtaatko haasteita vanhempana olemisessa, rajojen asettamisessa, erotilanteessa, perheen vuorovaikutussuhteissa tai omassa jaksamisessa? Valvottaako lapsesi öisin tai kaipaatko lisää keinoja teini-ikäisesi kanssa? Askolan kunnan perhetyö tarjoaa maksuttomia ja luottamuksellisia palveluita eri elämäntilanteissa oleville askolalaisille lapsiperheille. Tavoitteellisen keskustelun avulla on mahdollista vahvistaa perheen omia voimavaroja, löytää ratkaisuja pulmiin ja saavuttaa arjessa toivottuja muutoksia. Keskustelun lisäksi perhetyön työmuotoina ovat esimerkiksi toiminnalliset menetelmät ja vertaisryhmätyöskentely. Työmuodoista ja tavoitteista sovitaan yhdessä perheen kanssa. Älä jää yksin huolesi kanssa. Soita tai laita meille sähköpostia!

 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelua voi hakea esimerkiksi uupumuksen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai vaikean perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Askolassa lapsiperheiden lyhytaikainen kotipalvelu toteutetaan ostopalveluna palvelusetelillä.

Lapsiperheiden kotipalvelu antaa tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen auttamalla lasten- ja kodinhoidossa, esim. siivouksessa, ruuanlaitossa, vaatehuollossa.

Lapsiperheiden kotipalvelua voit tiedustella Satu Paronen, puh. 040 7109 115

 

Lapsiperheiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen täysi-ikäinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Lasten ja nuorten tuen tarpeen arvioinnissa huomioidaan lapsen/nuoren ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpiteiden tarvetta. Lapsen hoitotyön sitovuutta arvioitaessa verrataan tilannetta saman ikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Päätöksen teon tukena käytetään lääkärinlausuntoja sekä muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2020

Omaishoidontuen hakemus -lomake

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista