Lastenneuvola

Askolan lastenneuvola
Askolan terveyskeskus,
Terveystie 1, 07500 Askola

Puhelinaika ma-pe klo 12-13, vastaanotot ajanvarauksella

Monninkylän alue (Porvoo-Mäntsälätien länsipuoli)
terveydenhoitaja Kaarina Järvenpää puh. 040 714 6703

Muut Askolan alueet
terveydenhoitaja Päivi Pitkänen puh. 040 354 9359

Lastenneuvolan tehtävänä on auttaa vanhempia tukemaan lapsensa tervettä kasvua ja kehitystä mahdollisimman turvallisessa ympäristössä.

Pyrkimyksenä on edistää koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa sekä huolehditaan rokotusohjelman mukaisten rokotusten antamisesta vauvasta kouluikään saakka. Vanhempien ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta tuetaan, vanhempien omia voimavaroja lapsensa kasvattajana vahvistetaan ja tarvittaessa annetaan ohjausta pulmatilanteiden ratkaisemisessa.

Lääkäri ja terveydenhoitaja toimivat yhteistyössä. Neuvolatoiminnan työmuotoina ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät keskustelut, tutkimukset ja rokotukset. Neuvolan terveydenhoitaja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä, esim. vastasyntyneen kotiin tai yhteistyössä äitiysneuvolan terveydenhoitajan kanssa ennen lapsen syntymää.

Tarvittaessa lapsi tai perhe voidaan ohjata muiden asiantuntijoiden tai erityistyöntekijöiden luokse, esim. puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin luokse, psykologin, perhetyön tai psykiatrisen sairaanhoitajan luokse. Tarvittaessa lääkäri voi laittaa lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Neuvolassa tehdään yhteistyötä myös päivähoidon kanssa vanhempien luvalla.

Myös hammashoitolan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, mm ennen 1v ikää aloitetaan suun terveydenhuolto neuvolassa.

Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan. Erityisesti laajoissa terveystarkastuksissa (ks. asetus laajoista terveystarkastuksista)  toivomme, että molemmat vanhemmat pääsevät tarkastukseen mukaan. Laajoja terveystarkastuksia (sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastus) tehdään n 4kk, 1½v ja 4-vuotiaiden tarkastuksissa. Lisätietoja saat omalta terveydenhoitajaltasi. Tarkastukseen valmistaudutaan tulostamalla ja täyttämällä etukäteen kotona voimavaralomake 4kk. voimavaralomake -1,5 v.

Äkillisesti sairastunutta lasta ei hoideta neuvolassa, vaan silloin perheet ottavat yhteyttä Askolan terveyskeskukseen.

Lastenneuvolaseuranta

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti määräaikaistarkastusohjelman sekä lapsen tai perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Tarkastuksia tehdään alle 1-vuotiaan lapsen kohdalla n 9-10 (mukana myös lääkärintarkastukset) ja 1-6-vuotiailla 7 kertaa (mukana lääkärintarkastukset).

Lapsen kehitys eri ikäkausina

Rokotukset

Rokotukset antavat tartuntatauteja vastaan immuniteetin, joka yleensä kestää pitkään, usein koko loppuelämän. Taudit, joita vastaan rokotetaan, ovat vakavia, usein hengenvaarallisia. Rokotuksilla myös ehkäistään tartuntatautien leviämistä.

Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ovat maksuttomia.

Suomessa lapset rokotetaan rotavirusripulia, hinkuyskää, jäykkäkouristusta, poliota, kurkkumätää ja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia sekä Haemophilus influenzae tyyppi b- ja pneumokokki-bakteerien aiheuttamia vakavia tauteja vastaan. 6-35kk ikäiset lapsen ja heidän lähipiirinsä saavat influenssarokotuksen vuosittain.

Rokotusten asiantuntijana toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ohjauksesta ja valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Kansallinen rokotusohjelma

 

Lastenneuvolan ohjeita

 1. Vauvan ravitsemus
 2. Vinkkejä vauvan unikouluun
 3. D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset
 4. Tarttuvat taudit
 5. Kastelu
 6. Turvallisuutta lapsellesi

Myrkytystietokeskus

Ensiapuohjeet

D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset

Alle 2-vuotiaat

D-vitamiinivalmistetta annetaan kahden viikon iästä lähtien 10ug( 400 IU)vuorokaudessa ympäri vuoden riippumatta siitä,saako lapsi äidinmaitoa,äidinmaidonkorviketta,lasten erityisvalmistetta ja/tai vitaminoitua lastenvelliä/puuroa tai muuta D-vitaminoitua maitoa.

2-18-vuotiaat

D-vitamiinivalmistetta käytetään 7,5ug ( 300 IU) vuorokaudessa ympäri vuoden. Vitamiinivalmisteen käyttö vitaminoitujen maitovalmisteiden ja rasvojen ohella on turvallista,eikä liikasaannin riskiä tavanomaisessa ruokavaliossa ole.

Poikkeuksena ovat erittäin runsaasti vitaminoidut tuotteet kuten maitovalmisteet, joissa on D-vitamiinia 2ug/100ml. Niiden säännöllinen erittäin runsas käyttö saattaa johtaa liian runsaaseen D-vitamiinin saantiin.

Raskaana olevat ja imettävät naiset

D-vitamiinivalmistetta käytetään 10ug ( 400 IU) vuorokaudessa ympäri vuoden.

D-vitamiinivalmisteen muoto

D-vitamiinivalmisteena suositellaan ensisijaisesti D3-muotoa,joka on ihmisen elimistölle luontainen D-vitamiinimuoto ja on teholtaan parempi kuin D2-vitamiini. D3-vitamiini eristetään lampaan villasta,kun taas D2-muotoa saadaan UV-säteilytetystä hiivasta.

Uusi suositus korvaa entisen sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2003 antaman suosituksen lasten,muorten ja raskaana olevien sekä imettävien äitien osalta.

Lähde: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Vauvan ravitsemus

Äidinmaito on vauvalle parasta ravintoa. Se sisältää kaikkia vauvan tarvitsemia ravintoaineita sopivasti ja hyvin imeytyvässä muodossa paitsi D-vitamiinia. Neuvolasta annetaan ensimmäinen D-vitamiini pullo käyttöohjeineen. Äidinmaidossa on monia suoja-aineita, jotka lisäävät lapsen vastustuskykyä tartuntatauteja ja allergiaa vastaan. Imettäminen on luonnollista, hygieenistä ja edullista. Imiessään lapsi kokee mielihyvää,läheisyyttä ja turvallisuutta. Imettäminen edistää monella tavalla lapsen suotuisaa kehitystä ja kasvua. Imettämisellä on positiivista vaikutusta äidin toipumiseen synnytyksestä ja antaa myös suojaa eräitä sairauksia vastaan.

Täysimetystä suositellaan 4-6kk ikään asti, jolloin aloitellaan vähitellen kiinteän ruuan anto kasviksilla ja hedelmillä. Seuraavaksi otetaan viljat ja liha mukaan ruokavalioon. Hapanmaitotuotteita voi antaa jo 10kk iästä lähtien. Imetystä on hyvä jatkaa aina 1 vuoden ikään, jolloin voidaan suoraan siirtyä tavalliseen lehmänmaitoon.

Aina ei äidinmaito riitä tai äiti ei syystä tai toisesta pysty imettämään. Silloin äidinmaitokorvikkeet ja vieroitusvalmisteet ovat turvallinen vaihtoehto. Lisää tietoa osittaisimetyksestä, äidinmaidon pumppaamisesta ja äidinmaitokorvikkeista saa mm neuvolasta.

Lisätietoa myös mm:

Imetystukipuhelin p. 09 42415 300

Maitolaituri.imetys.fi

Porvoon imetystukiryhmä

Vinkkejä vauvan kotiunikouluun

Jos lapsella on vaikeuksia nukahtaa tai hän heräilee öisin, kotiunikoulu on turvallinen tapa yrittää muuttaaa lapsen unitapoja. Kotiunikoulu sopii yli puolivuotiaiden lasten nukuttamispulmiin. Edellytyksenä unikoulun aloittamiseen on lapsen pärjääminen yön yli ilman yösyömistä.Kotiunikoulun periaatteita ovat lapsen viesteihin vastaaminen, lapsen rauhoittaminen tassuttamalla.

Tassutus:

 1. Kun lapsi itkeskelee ennen nukahtamistaan tai yöllä herätessään, arvioi itkun sävyä.
 2. Jos lapsen itku jatkuu tai voimistuu,mene lapsen luo ja laita kätesi lempeästi lapsen päälle.
 3. Jos lapsi ei edelleenkään rauhoitu, nosta hänet syliin. Älä poistu huoneesta,sytyä valoa tai puhu lapselle. Kun lapsi tyyntyy,laske hänet takaisin sänkyyn.

Jotta unikoulu onnistuu:

 1. Vanhempien yhteinen päätös aloittaa unikoulu
 2. Pysy itse rauhallisena
 3. Iltatoimiin rauhoittaminen
 4. Samassa järjestyksessä tapahtuvat iltatoimet
 5. Hellyystankkaus
 6. Lapsi nukahtaa omaan sänkyyn
 7. Säännöllinen päivärytmi

Unikoulu vaatii kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta onnistuakseen.

Tarvittaessa voi pyytää perhetyöntekijän tukea.