Vammaispalvelu

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola (sisäänkäynti Pappilantien puoleisesta päädystä)

Erityissosiaaliohjaaja
Rea Gomes
Erityissosiaaliohjaaja
Susanna Kortelainen

Sosiaalityön  päivystysnumero arkisin klo 9-15  on 040 7750 803. 

Asiointi sosiaalityössä virka-aikana ja vain ajanvarauksella.
Sähköpostit muotoa

Postiosoite: Askolantie 30, 07500 Askola

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tarvitsevat vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Voit ottaa yhteyttä vammaispalveluihin, jos sinulla tai läheiselläsi on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaisia vaikeavammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja ovat mm:

  • kuljetuspalvelut (asioimis- ja vapaa-ajanmatkat, työ- ja opiskelumatkat)
  • henkilökohtainen apu
  • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Voit hakea palveluja ja tukitoimia kirjallisesti lomakkeella.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2020

Vammaispalveluhakemus

Omaishoidontuki -hakemuslomake

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista