Lapsiperheiden palvelut

1. Perhetyö

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola
Soile Jokivalli, puh. 040 7109 120
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:


2. Lapsiperheiden kotipalvelu

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola
Soile Jokivalli, puh. 040 7109 120
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:


3. Tukihenkilöt ja tukiperhetoiminta

Tukisuhdetoiminnasta vastaa sosiaaliohjaaja Satu Paronen, 040 7109 115.

THL


4.
Omaishoidontuki alle 18-vuotiaat

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2020

Hakemus

5. PERHEOIKEIDELLINEN YKSIKKÖ

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö

Palvelee asukkaita Askolasta, Loviisasta, Lapinjärveltä ja Porvoosta. Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö sijaitsee Porvoossa osoitteessa  Taidetehtaankatu 4 C, 3. krs, 06100 PORVOO.

Eron ensiapu

Erolla on pitkäaikaisia vaikutuksia kaikille osapuolille. On tärkeä pohtia, mitä eroamalla pyrkii ratkaisemaan. Ratkeaako ongelma vai aiheuttaako ero enemmän ongelmia? Tukea löytyy eri muodoissa, joten älä jää yksin:

Eron ensiapua toteutetaan yhteistyönä seuraavien tahojen kanssa: Perheasiain neuvottelukeskusYhden vanhemman perheiden liitto ja Barnavårdsföreningen

Lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen asioiden hoitoa ja lapsen asioista päättämistä. Mikäli lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään, he ovat molemmat lapsen huoltajia. Vanhemmat voivat sopia tulevan lapsen yhteishuollosta neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojalla.

Lue lisää lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta

Isyyden tunnustaminen ja selvittäminen

Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, isyys tunnustetaan ensisijaisesti äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Neuvolassa ei kuitenkaan voida sopia yksinhuollosta, elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta. Näistä asioita sekä epäselvissä tilanteissa isyys tunnustetaan edelleen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Ota yhteyttä

Käyntiosoite: Taidetehtaankatu 4 C, 3. krs, 06100 PORVOO (sopimuksen mukaan vastaanotto Loviisassa).

Toimistosihteeri Katarina Backlund, ma-to klo 9-11 ja klo 13-14
puh. 019 520 4991, . (Ajalla 23.8 – 14.9 puhelinaika vain 9-11)

 • ajanvaraukset
 • arkistoasiat
 • isyysasiakirjat
 • indeksikorotukset

Lastenvalvojien puhelinaika on ma ja ke klo 9-10, yhteystiedot löydät tästä

Henkilöllisyyden varmentamiseksi on lastenvalvojalle esitettävä henkilöllisyystodistus (passi/henkilökortti/ajokortti).

Tietosuojasyistä asiakasasioihin ei voida vastata sähköpostitse. Voit lähettää meille salattua sähköpostia avaamalla selaimella osoitteen https://turvaposti.porvoo.fi  ja rekisteröitymällä palveluun. Valitse sähköposti

Perheoikeudellisen yksikön esitteitä ja lomakkeita

 6. Perheneuvola

Perheneuvolapalvelut ovat Porvoossa. Sinne hakeudutaan ottamalla yhteyttä Askolan sosiaalityöhön, neuvolaan tai perhetyöhön. He arvioivat tilanteen ja tekevät lähetteen.

Perheneuvola tarjoaa tukea 0–18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelu on luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta.

Ota yhteyttä jos:

 • Haluat keskustella lapsesi kehityksestä, kasvatuksesta tai vanhemmuudesta.
 • Olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta tai muusta tunne-elämästä.
 • Lapsellasi on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa.
 • Kotona on jatkuvia ristiriitoja.
 • Perheessä harkitaan eroa tai perheesi tarvitsee apua erosta selviämiseen.
 • Lastasi tai perhettäsi on kohdannut yllättävä muutos tai kriisi.

Perheneuvola antaa ohjausta, neuvontaa ja terapiaa sekä tekee erilaisia tutkimuksia. Työskentely voi sisältää yksilö-, pari- ja perhetapaamisia sekä verkostotyöskentelyä.

Perheneuvolan toimintaan kuulu myös erilaiset vertaisryhmät, esimerkiksi lasten ja aikuisten eroryhmät.

Ota yhteyttä

Askolan kunnan sosiaalityö: 040 7109 118
Askolan kunnan perheohjaaja: Soile Jokivalli: 040 7109 120
Askolan kunnan neuvolatyöntekijät: Monninkylän alue (Porvoo-Mäntsälätien länsipuoli)
terveydenhoitaja Kaarina Järvenpää puh. 040 714 6703

Muut Askolan alueet
terveydenhoitaja Päivi Pitkänen puh. 040 354 9359


7. Ryhmätoiminta

 • ensisynnyttäjien äiti-vauvaryhmä
 • akupunktioryhmä
 • AA-ryhmä
 • vertaistukiryhmä
 • voikukkia
 • ryhmätoimintaa eroperheille

 8. Oikeusapu

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Samalla kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat.

Jatkossa voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat yhteyttä. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja yhteystiedot ovat 1.1.2019 alkaen:

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto
sähköposti:
puhelinnumero: 029 566 0175.

Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät osoitteesta www.oikeus.fi.

 9. SOVITTELU

Sovittelualoite tehdään sovittelutoimistoon. Lähisuhdeväkivaltarikoksissa vain poliisi tai syyttäjä saa tehdä sovittelualoitteen. Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää asian soveltuvuuden sovitteluun ja neuvoo kaikissa yksityiskohdissa.

Sovittelua voi ehdottaa

 • rikoksen tai riidan osapuoli
 • huoltaja tai edunvalvoja
 • poliisi tai syyttäjä
 • muu viranomainen

Mitä sovittelussa tapahtuu?

Sovittelutapaamisessa osapuolet kohtaavat toisensa ja etsivät kaikkia tyydyttävää ratkaisua asiaan. Keskustelua ohjaavat puolueettomat sovittelijat.

Soviteltavat asiat ovat tavallisimmin väkivaltarikoksia, omaisuusrikoksia tai erilaisia riita-asioita. Sovittelun seurauksena viranomaiset voivat keskeyttää oikeuskäsittelyn tai sovittelu voidaan ottaa huomioon mahdollista rangaistusta harkittaessa.

Sovittelussa voi olla mukana huoltaja, edunvalvoja ja tulkki. Sovittelussa saa käyttää avustajaa ja tukihenkilöä.

Yhteystiedot:

 • Käyntiosoite
  Vantaan sovittelutoimisto
  Kielotie 5 A, 3. kerros
  01300 Vantaa (Tikkurila)
 • Postitusosoite
  Vantaan Sovittelutoimisto
  PL 4703
  01030 Vantaan kaupunki
 • 050 3122 072
  ti–to 10–18, pe

 10. Lastensuojelu

(avohuolto, sijaishuolto, jälkihuolto)

Erityissosiaaliohjaaja
Jenni Jokipaltio-Jalonen p.040 7109118

Sosiaaliohjaaja
Satu Paronen puh. 040 7109 115

Puhelinajat klo 9-15

Lastensuojeluilmoitus


11. Lapsiperheiden lomatoiminta
 

Tuetun lomatoiminnan tarkoituksena on tarjota loma perheille ja aikuisille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta. Tuetun loman tavoitteena on lisätä hyvinvointia.

Lomatuet myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein hakemuksesta. Loma on yleensä kestoltaan viisi vuorokautta, ohjelmallisia ja täysi- tai puolihoidon sisältäviä lomajaksoja. Lomalta peritään omavastuuosuus. Tuetut lomat järjestetään Veikkauksen tuella.

Lomille haetaan sähköisesti lomajärjestön kotisivuilla tai toimistolta tilattavalla lomakkeella. Lomahakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia erilaisissa lomakohteissa eri puolilla Suomea ympäri vuoden. Lomia järjestetään lapsiperheille, työikäisille, ikääntyneille sekä erityisryhmille.

Tarkemmissa kysymyksissä, otattehan yhteyttä suoraan lomajärjestöön. Kaikilla viidellä lomajärjestöllä on omat hakuajat lomille. Hakija voi hakea kaikkien lomajärjestöjen lomille, mutta loman voi saada vain yhdestä järjestöstä. Tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.

 

12. Psykiatrinen sairaanhoitaja

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola

Sanna Saarinen
puh. 040 7109 208
s-posti: 

Puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä tai jonkin yhteistyötahon ohjaamana. Hoitosuhde alkaa yhteydenotolla puhelimitse tai sähköpostitse.

Keskusteluun voi hakeutua esim. erilaisista mielialahäiriöistä, päihde- ja uniongelmista, riippuvuussairauksista ja erilaisista elämäntilanteiden kriiseistä kärsivät, sekä heidän läheisensä. Psykiatrinen sairaanhoitaja koordinoi myös ajokorttiseurantoja.

 

13. Psykologi

Psykologi Annemari Halme
puh. 040 7109 214
s-posti: 

Askolan kunnan terveyskeskuspsykologi toimii sekä hyvinvointineuvolassa että koulupsykologina

Askolan kunnan terveyskeskuspsykologi toimii sekä hyvinvointineuvolassa että koulupsykologina. Psykologipalvelu on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, joilla on tarvetta saada ohjausta, neuvontaa, arviointia tai lyhytkestoista hoitoa henkisen hyvinvoinnin ja kehityksen tueksi. Psykologin tapaamiset ovat hyvinvointineuvolassa sekä kouluilla vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Hyvinvointineuvolassa psykologin työn tavoitteena on tukea kaikkien kuntalaisten ja lapsiperheiden hyvinvointia mm. antamalla tukea elämän erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa, lapsen tai nuoren kasvuun tai kehitykseen liittyvissä huolenaiheissa sekä vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulussa psykologin työn tavoitteena on auttaa oppilaita koulunkäynnissä sekä edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Psykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Psykologi pyrkii edistämään oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan tehokkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lukiossa ja ammattiopistossa psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja opiskelijalähtöinen yhteistyö.

Kouluissa psykologi toimii myös mm. vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Psykologi on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimii läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa. Psykologin vastaanotolle voi myös hakeutua täysin luottamuksellisesti. Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa sitä, että ilman vanhempien suostumusta koulun henkilökunta ei saa tietoa lapsen/perheen asioista.

Akuuteissa ilta ja viikonloppu tapauksissa ota yhteyttä Porvoon sairaalan psykiatrian päivystyspoliklinikkaan.

Psykiatrian päivystyspoliklinikka
Porvoon sairaala
Sairaalantie 2, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo
Päivystävä sairaanhoitaja 24 h 050 453 0125

Psykiatrian päivystyspoliklinikka on avoinna ympäri vuorokauden.

Psykiatrian päivystyspoliklinikka sijaitsee Porvoon sairaalan alueelle tultaessa tien vasemmalla puolella nk. Kevätkummun sairaalassa.

Psykiatrian päivystyspoliklinikalle tullaan psyykkisessä kriisitilanteessa hoidon tarpeen arvioon lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Mikäli potilas tulee ilman lähetettä, on toivottavaa soittaa ja ilmoittaa saapumisestaan etukäteen. Päivystyspoliklinikka antaa lyhyitä hoitojaksoja ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon.

Käynnit psykiatrian päivystyspoliklinikalla ovat maksuttomia.

Valtakunnallinen kriisipuhelin
Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202
arkisin klo 9.00–07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00
Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Porvoon sairaala
Papinkatu 19, 5. krs
06100 Porvoo

Kanslia 019 548 3840

Nuorisopsykiatrian poliklinikka sijaitsee Porvoon keskustassa nk. WSOY-talossa lähellä kirjastoa. Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee 13-17-vuotiaita nuoria sekä nuorten vanhempia tutkimukseen ja hoitoon liittyen. Käynnit ovat maksuttomia nuorille ja heidän vanhemmilleen.