Aikuiset

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola (sisäänkäynti Pappilantien puoleisesta päädystä)

Erityissosiaaliohjaaja

Rea Gomes (poissa 31.12.2021) vs. Katri Lyly p. 0405811685 työikäisten ja iäkkäiden palvelut

(vastuualueet: toimeentulotuki, päihdehuolto, välitystiliasiakkaat, eläkeselvittelyt)

Erityissosiaaliohjaaja 
Susanna Kortelainen p. 040 7109 008 vammaispalvelu sekä omaishoidontuki

 

Asiointi sosiaalityössä virka-aikana ja vain ajanvarauksella.
Sähköpostit muotoa

Postiosoite: Askolantie 30, 07500 Askola

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tukee askolalaisten sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa tilanteissa ja haasteissa.

Sosiaalityön puoleen voit kääntyä, jos

–  tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
–  olet työtön ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi (aktivointisuunnitelmien laadinta, työllistymistä edistävä monialainen palvelu eli TYP-työ)
– haluat osallistua TYÖPAJATOIMINTAAN (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu)
–  elämäntilanteesi on muuttumassa tai muuttunut ( esim. ero, äkillinen taloudellisen tilanteen muuttuminen)
–  tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
–  päihde- tai peliriippuvuus haittaa arjessa selviytymistä
–  mielenterveysongelmat haittaavat arjessa selviytymistä
–  olet velkaantunut (ohjaus velkaneuvontaan, välitystilit, sosiaalinen luototus)
–  tarvitset neuvontaa vuokra-asunnon hankkimisessa tai asumisen turvaamiseksi
–  tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

 

Kuljetuspalvelut muutokset ja tilaaminen 1.7.2018 alkaen

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2020

Omaishoidontuen hakemus