Sosiaalipalvelut

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola

Sosiaalityön johtaja 
Pia Hiekkaranta
puh. 040 7109 109

Sähköpostit muotoa if.al1553441922oksa@1553441922iminu1553441922kus.i1553441922minut1553441922e1553441922

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa

  • ohjausta
  • neuvontaa
  • sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja
  • tukitoimien järjestämistä.

Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien henkilöiden voimavaroja ja tuetaan yksilöiden tai perheiden omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää kansalaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityön palveluja järjestetään lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, maahanmuuttajille, työttömille, asunnottomille, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville sekä ikääntyneille ja vammaisille henkilöille