Sosiaalipalvelut

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola

Sosiaalityön johtaja Maritta Koskinen

puh. 040 7109 109

Sähköpostit muotoa

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa

  • ohjausta
  • neuvontaa
  • sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja
  • tukitoimien järjestämistä.

Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien henkilöiden voimavaroja ja tuetaan yksilöiden tai perheiden omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää kansalaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityön palveluja järjestetään lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, maahanmuuttajille, työttömille, asunnottomille, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville sekä ikääntyneille ja vammaisille henkilöille

Askolan perusturvalautakunta on vahvistanut 16.4.2019 kokouksessaan Askolan kunnassa käyttöön Sosiaalihuollon asiakasmaksut sekä tulorajat 1.6.2019 alkaen

Lastensuojeluilmoituksen on velvollinen tekemään viranomainen tai muu ammattihenkilö, jolla on huoli lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojeluilmoitus on tehtävä viipymättä salassapitosäännöksistä huolimatta. Myös jokainen lapsen tilanteesta huolestunut aikuinen tai lapsi itse voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Lomake

Huoli-ilmoitus

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta

Voit lähettää meille turvallisesti salatun sähköpostiviestin oheisella linkillä

Sähköpostin suojaaminen mahdollistaa viestien turvallisen lähettämisen sekä vastausviestin vastaanottamisen luottamuksellisesti mihin tahansa sähköpostiosoitteeseen. Palvelu on tarkoitettu yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.  Työntekijöiden sähköpostiosoitteet on muotoa . Ensimmäinen lähetyskerta vaatii asiakkaalta rekisteröitymisen kyseiseen palveluun. Linkki ohjaa rekisteröitymisessä. Palvelu on maksuton.

Lähetyslinkki: https://secmail.com/send/gs8G5yZv