Päivätoiminta

27.1.2022

Tämän hetkisen tiedon mukaan päivätoiminnan aloitus päästään aloittamaan

7.2.2022 viikolla 6.

 

 

13.8.2021 Tiedote päivätoiminnasta

Askolan kunnan päivätoimintaa joudutaan supistamaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Päivätoiminta käynnistyy 7.9.2021 ja syksyn toimintakausi kestää 17.12.2021 saakka, mikäli koronatilanne sen sallii. Ryhmät ovat toistaiseksi suljetut ryhmät.  Ryhmään valinnasta ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti.

Omaishoidon ryhmää ei järjestetä syyskaudella. Voit hakea päivätoiminnan ryhmiin kevätkaudeksi täyttämällä Askolan kunnan sivuilla olevalla hakemuksen.

Mikäli päivätoiminnasta herää kysyttävää, voit olla yhteydessä päivätoimintaan puhelinaikana maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-10.

Päivätoiminnan yhteystiedot:

Geronomi

Satu Rautakangas
040 5281 605


Päivätoiminta on toimintaa, joka on suunnattu ensisijaisesti yli 65-vuotiaille kotona asuville Askolalaisille henkilöille, joiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua, eikä ikäihminen jaksa tai voi osallistua kodin ulkopuolisiin muihin toimintoihin. Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista edistävää toimintaa, jolla tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Toiminta on elämänlaatua kohottavaa ryhmätoimintaa, jossa asiakkaan omat voimavarat ovat keskeinen tekijä. Päivätoimintaa toteutetaan asiakkaan toimintakykyä ylläpitävällä ja vahvistavalla otteella ja häntä tuetaan sekä ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti.

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikäihmistä kotona asumisessa ja ehkäistä sosiaalista eristäytymistä. Tavoitteena on lisäksi tukea muistisairaiden ja/tai omaishoitajien hoitamien asiakkaiden kotona asumista, omatoimisuutta ja kykyä selviytyä itsenäisesti tai tuen avulla.  Lisäksi päivätoiminta tukee omaisten ja omaishoitajien jaksamista. Päivätoiminnan kohderyhmänä ovat omassa kodissaan asuvat ikäihmiset, joilla on tuen tarpeita arkisuoriutumisessa tai sosiaalisissa ja /tai psyykkisessä hyvinvoinnissa.

Päivätoimintaa myönnetään myöntämisperusteiden mukaisesti. Maksu määräytyy vuosittain kunnanvaltuustossa määriteltyjen maksujen mukaisesti.

Päivätoiminnan tarve määritellään palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Voitte hakea päivätoimintaan täyttämällä alla olevan hakemuksen.

Myöntämisperusteet

Hakemus päivätoimintaan