Omaishoito

YHTEYSTIEDOT

Erityissosiaaliohjaaja
Susanna Kortelainen p. 040 7109 008

Asiointi sosiaalityössä virka-aikana ja vain ajanvarauksella.
Sähköpostit muotoa 

Postiosoite: Terveystie 1, 07500 Askola

Omaishoidon tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona asuminen omaisen tai läheisen antaman avun turvin. Omaishoito voi olla läheisen henkilön epävirallista hoitoa, hoivaa ja avustamista tai omaishoidon tuen piiriin kuuluvaa sopimusomaishoitoa.
Omaishoidon tukea omaishoitotilanteeseen voi saada, kun hoito on sitovaa henkilökohtaista hoitoa, ohjausta ja valvontaa.

Omaishoidon tuen kokonaisuuteen kuuluvat hoidettavan henkilön kotona tapahtuva hoiva ja hänen tarvitsemansa palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut.

Omaishoidon tukea voitte hakea ottamalla yhteyttä kotihoidon palvelupäällikköön tai vanhustyön johtajaan tai lähettämällä kirjallisen hakemuksen osoitteeseen:
Askolan sosiaalipalvelut, Terveystie 1, 07500 Askola.

Omaishoidon tukea haettaessa erityissosiaaliohjaaja tekee tarvittaessa kotikäynnin, jonka tarkoituksena on arvioida hoidettavan ja hoitajan toimintakykyä, hoitoympäristön olosuhteita, palvelujen tarvetta sekä omaishoidon tuen myöntämisedellytyksiä.

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ASKOLAN KUNNASSA 1.1.2021

Omaishoidontuki -hakemuslomake