Kotihoito

YHTEYSTIEDOT
Mäntyrinteentie 4 a, 07500 Askola
Päivystyspuhelin 0400 492 575, numero toimii ympärivuorokautisesti

Kotiin vietävien palvelujen esimies puh. 0400 789 318
Kotisairaanhoitaja Päivi Karhu-Arola (kotiutushoitaja), puh. 0400 789 314
Kotisairaanhoitaja Sirpa Koivunen (länsitiimi), puh. 0400 789 312
Kotisairaanhoitaja Arja Tikkanen (itätiimi), puh. 040 7109 228
Fysioterapeutti Minna Rajanen, puh. 040 7109 245

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa


Kotihoito

Kotihoidon tarkoituksena on edistää Askolalaisten mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palveluita voi saada ne henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut, sairauden, vamman tai ikääntymisen johdosta.

Kotihoito kattaa kotipalvelun, kotisairaanhoidon sekä muut tukipalvelut, jotka auttavat ja mahdollistavat kotona asumisen. Kotihoito toimii ympärivuorokautisesti.

Askolan kunnan vanhuspoliittinen ohjelma (2012-2020) määriteltyjä arvoja joita kotihoito on sitoutunut noudattamaan ovat:

  • Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.
  • Pidämme ammatillisen osaamisemme ajan tasalla. Toiminnassa otamme huomioon taloudellisuuden ja ympäristöasiat.
  • Pidämme huolta hyvän työilmapiirin säilymisestä toimimalla avoimesti ja yhteistyössä.
  • Asiakkaiden tarpeet ovat kaiken työmme lähtökohta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja otamme heidän odotuksensa ja toiveensa huomioon.

Palveluiden tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti

Kotihoitoa myönnetään asiakkaan tarpeen mukaisesti. Arviointi suoritetaan ilmaisella palvelutarpeen arvioinnilla, kotikäynnin tekee pääsääntöisesti kotihoidon sairaanhoitaja. Tällä sivulla on erikseen linkki Askolan kotihoidon myöntämisperusteisiin ja toimintaohjeeseen: ohjeessa on selostettu, mitä kotihoitoon kuuluu ja kenelle sitä myönnetään.

Jos koet, että sinä tai läheisesi tarvitsee kotihoitoa, ole yhteydessä kotihoidon palvelupäällikköön joko puhelimitse tai sähköpostilla. Lisääthän sähköpostiin puhelinnumeron, johon voimme olla yhteydessä. Ei kiireellisissä tapauksissa sovimme arviointikäynnin, jonka jälkeen mahdollisesti käynnistetään kotihoidon palvelut. Kiireellisissä tilanteissa, esimerkiksi sairaalasta kotiutuessa, kotihoidonkäynnit voidaan aloittaa ilman varsinaista palvelutarpeen arviointikäyntiä ja arviointi tehdään myöhemmin.

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE

Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut:

Kauppapalvelu:  asiakkaan toiveen mukaan tilataan hänen tarvitsemansa tarvikkeet joko Askolan tai Monninkylän Salesta. Tilaus tehdään tiistaisi ja toimitetaan kotiin keskiviikkoisin kotihoidon toimesta.

Ateriapalvelu: Mäntyrinteen keittiö valmistaa kotiin kylminä toimitettavia aterioita. Aterioita on mahdollista tilata esimerkiksi vain yhdelle päivälle tai jokaiselle viikonpäivälle. Ateriat toimitetaan koteihin maanantaisin, keskiviikkoisin sekä perjantaisin.

Siivouspalvelu: hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Pesulapalvelu: palveluntuottajana toimii Askolan Puhti. Kotihoidon työntekijät kuljettavat kotihoidon asiakkaiden likaiset pyykit pesulaan ja puhtaat kotiin.

Saunapalvelu: asiakkaille, jotka eivät pysty peseytymään kotonaan pesutilojen puutteiden takia. Päivätoiminnan yhteydessä on mahdollista käydä saunomassa omatoimisesti.

Päivätoiminta kuuluu myös osana kotihoidon tukipalveluita.

Maksut

Kotihoidon maksut ovat lueteltu oheisessa taulukossa

Lisäksi kotihoitoa voidaan myöntää myös palvelusetelillä. Kysy lisää kotihoidon palvelupäälliköltä.

Ohessa linkit, joiden kautta pystyy hakemaan KELA:n kautta toimeentulotukea sekä eläkkeen saajan hoitotukea.

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas ja

http://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki_hakeminen

Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta 

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista