Potilasasiamies

POTILASASIAMIES

Potilasasiamiestoiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamiehen tehtävät määritellään potilaslaissa (11§):

  • Neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä
  • Tiedottaa potilaan oikeuksista sekä
  • Toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa.

Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Potilasasiamiehen palvelu on maksutonta

Yhteystiedot

potilasasiamies/ Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Pamela Stenberg

puh. 044 729 7987,  ma-to klo 9 – 12
sähköposti:

Tapaamiset sovitaan mieluiten ajanvarauksella joko omassa kunnassa tai sosiaaliasiamiehen toimistolla. Päivystysaika ilman ajanvarausta on tiistaisin klo 9-11.
Huom! Päivystysaika 1.6.2016 alkaen on keskiviikkoisin klo 9-11 Verson toimistolla Porvoossa
osoitteessa Mannerheiminkatu 23.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen postiosoite:
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Mannerheiminkatu 23
06100 Porvoo