Korona

Duodecimin Koronavirus-neuvontabotti.
Koronavirus-neuvontabotti vastaa yleisimpiin kysymyksiin ja ohjaa halukkaat tekemään Koronavirustaudin oirearvion Omaolo-palvelussa, johon pääsevät kaikki kansalaiset.
Koronavirus-neuvontabotti löytyy sivun oikeasta alalaidasta.

Tiedote 1.6.2020 / Liikuntatoimi

MONNINKYLÄN MAAUIMALAN AVAUTUMINEN POIKKEUSOLOISSA / KESÄ 2020

Uimalan toiminnassa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Aluehallintoviraston antamia ohjeita sisä- ja ulkotiloissa järjestettävistä tapahtumista. Ohjeita sovelletaan 1.6.2020 alkaen liittyen koronavirustartuntojen ehkäisemiseen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Askolan kunnan Monninkylän maauimala aukeaa 22.6. ottaen huomioon poikkeusaika.

Uimalaan otetaan sisälle 30 henkilöä kerrallaan ja uimiseen tarkoitettu aika on 1½ tuntia/ henkilö.
Uimalan kioskista myydään ainoastaan kausi- ja pääsylippuja. Uimalaan ei saa tuoda omia elintarvikkeita, syömisiä tms.

Uimala on avoinna:
– välillä 22.6. – 16.8. maanantai – keskiviikko, perjantai klo 9 – 21 sekä torstai, sunnuntai klo 12-21 ja lauantai klo 9 – 18.
-välillä 17.- 30.8. maanantai – perjantai klo 14 – 21 sunnuntai klo 12-21 ja lauantai klo 9 – 18.

Uimalassa noudatetaan soveltaen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton julkaisemaa Uimaranta etikettiä pandemian ajalle, jonka mukaan uimalassa noudatetaan seuraavia ohjeita:
-Kipeänä jää kotiin!
-Vältä ruuhkaa
-Nauti uimisesta läheistesi kanssa, pidä muihin kahden (2 m) metrin turvaväli rannalla ja vedessä.
-Niistä ja yski nenäliinaan. Muista hyvä käsihygienia WC:ssä, pukutiloissa ja uimala-alueella.
-Pidä huoli ympäristöstäsi. Huolehdi roskat roska-astioihin tai vie mukanasi.
-Tutustu uimalan tiedotustauluun ja toimi ohjeiden mukaan. Ohjaajat ohjeistavat tarvittaessa.
-Ui turvallisesti: Pidä lapset käden mitan päässä itsestäsi, ui rannan suuntaisesti, huomioi uintialue, ui kaverin kanssa.

Lisäksi uimalan käyttäjien tulee tarkkaan noudattaa uimalan työntekijöiden ohjeita ja muita uimalan toiminnasta annettuja ohjeita, jotta toiminnan terveellisyys ja turvallisuus mahdollistuvat.

Tervetuloa uimaan!

Tiedote 29.5.2020 / Kirjasto

Askolan kirjastot avaavat 1.6. varsinaisesti mutta supistetuin aukioloajoin

Askolan kirjastojen uudet supistetut aukioloajat 1.6. alkaen:
Pääkirjasto on avoinna maanantaisin klo 10 – 15, tiistaisin suljettu, keskiviikkoisin klo 13 – 19, torstaisin ja perjantaisin klo 10 – 15.
Olemme joutuneet vähentämään ilta-aukioloaikoja henkilöstövajeen takia.
Monninkylän kirjasto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo 10 – 15. Monninkylän kirjastossa ei ole enää ilta-aukioloa.
Monninkylän kirjasto on suljettu 17.6. – 2.8.

Koronatilanteen takia voit asioida kirjastossa pikaisesti 1.6. alkaen
* jos olet terve
* huolehdit käsihygieniasta
* noudatat turvaväliä

Kirjasto ei ole nyt oleskelua varten.

Voit lainata, palauttaa ja varata kirjoja ja muuta aineistoa. Lehtiä voi lukea kirjastossa, kunhan noudatat turvaväliä.
Asiakaskoneista vain yksi on käytössä max. 15 min/asiakas.
Asiakaskoneilla ei voi pelata tai viihtyä pitempään.

Henkilökunta opastaa, neuvoo ja vinkkaa – mutta noudattaa turvaväliä.

Meillä siivotaan joka päivä ja yhteiskäytössä olevat laitteet ja näppäimistö puhdistetaan jokaisen käytön jälkeen.

Tervetuloa takaisin, olemme kaivanneet teitä!

Tiedote 20.5.2020 / Liikunta- ja nuorisotoimi

Valtioneuvosto linjasi 4.5.2020, että mm. seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Valtioneuvoston linjauksen mukaan 31.5. asti kaikkien yli 10 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi uuden päätöksen kokoontumisrajoista 14.5.2020, joka on voimassa ajalla 1.6.- 30.6.2020. Päätös kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Lisäksi annettiin toiminnassa noudatettavaksi kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet, jotka löytyvät em. laitosten kotisivuilta. Tämän jälkeen 1.6. alkaen alle 50 hengen yleisötilaisuuksia voidaan järjestää osallistujien turvallisuus huomioiden em. ohjeet: mm. riittävät turvavälit ja hygieniasta huolehtiminen.

Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä 31.7. asti

Jokainen on itse vastuussa siitä, että omassa toiminnassaan noudattaa valtakunnallisesti annettuja suosituksia ja ohjeita. Esim. käyttäjän tulee huolehtia turvaväleistä, hygieniasta, käsienpesusta, suojavarusteiden käyttämisestä.  Kokoontumisrajoituksia tulee noudattaa.

Askolassa 1.6. alkaen:

-kanoottien vuokraus käynnistyy
-liikunnassa voi järjestää puistojumppia alle 50 henkilölle turvaväleillä
-uimarantojen tarkastukset sovittu Porvoon ympäristön ja terveydensuojelun kanssa 10.6.
-uimarantojen kausi alkaa
-Askolan urheilijoiden jalkapallojaosto aloittaa toiminnan Monninkylän nurmikentällä
-Monninkylän urheilukentän pukukopit ovat kunnossa
-Askolan koulun ja Säästörinteen kuntosali avautuvat, kuntosaleilla max. 10 henkilöä kerrallaan
-nuorisotila toiminta aloitetaan 4.6. ,nuorisotiloille otetaan max. 15 henkilöä kerrallaan
-yön yli leirejä ei järjestetä
-voidaan järjestää avointa päivä toimintaa, jalkautumisia kylillä
-nuorisovaltuusto voi kokoontua

Tiedote 11.5.2020

Lähiopetus jatkuu torstaina 14.5.2020-

Vanhempien toivotaan seuraavan aktiivisesti koulujen lähettämiä Wilma tiedotteita.

Lähiopetus jatkuu kouluissa torstaina 14.5. normaalin lukujärjestyksen mukaan koulun ohjeistuksen pohjalta. Koulukuljetusten aikataulut ovat samat kuin aikaisemmin.

Koulut tiedottavat koulunkäyntiin liittyvistä asioista vanhempia Wilman kautta, samoin esiopetus. Tätä tiedottamista on erittäin tärkeää seurata.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta. Valtioneuvosto päätti rajoitteiden purkamisesta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta 29.4. todeten, että epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita ja kouluun palaaminen on turvallista.

Koulut ja esiopetus ovat suunnitellet lähiopetukseen palaamisen ottaen huomioon, aluehallintoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opetuksen järjestäjille antamat ohjeet. Ohjeet löytyvät em. laitosten kotisivuilta.

 

Tiedote 8.5.2020

ASKOLAN KOULUKULJETUS 14.5.-30.5.2020 perusopetus ja esiopetus
Koulu jatkuu normaalisti torstaina 14.5. oppilaan alkuperäisen lukujärjestyksen mukaisesti oppilaan omassa koulussa. Koulukyydit ovat voimassa normaalisti aloituspäivästä alkaen. Pukkilan Liikenne ja Porvoon Liikenne ajavat koulukuljetukset tilausvuoroina ajalla 14.-30.5. Taksit liikennöivät aikataulujen mukaisesti. Mahdollisista taksiaikataulujen muutoksista informoidaan huoltajia erikseen.

KOHTA PÄÄSEE KIRJASTOON MYÖS ASKOLASSA
Askolan kirjastot avataan varsinaisesti 1. kesäkuuta mutta jo 13.5. voit käydä kirjastossa hakemassa ennalta varaamasi kirjat.
13.5. – 29.5. Askolan pääkirjasto on auki arkipäivisin klo 12 – 15.
Lue kirjaston koko tiedote tästä!

Koronatiedote omaishoitajille alle 65-vuotiaat 20.4.2020

ASKOLAN KUNNAN TIEDOTE 17.4.2020

Maksusitoumusten käyttöönotto kouluruokaa korvaaviin elintarvikehankintoihin

Askolan kunnassa noudatetaan Valtioneuvoston linjausta kouluruokailujen järjestämisen osalta. Lähiopetuksessa oleville järjestetään kouluruoka. Etäopetuksessa olevien osalta kunnalla ei ole velvoitetta yleiseen etäopetuksessa olevien ruokailun järjestämiseen, ja kunnalla on toimivalta painottaa hyvin voimakkaasti lähikontaktien välttämistä omassa harkinnassaan. Ruokana tarjolla olevan lounaan jakelu aiheuttaisi tartuntariskien kasvamisen.

Koulutuksen poikkeusjärjestelyjen pitkittyessä Askolassa aloitetaan järjestely, jossa kouluruokaa korvataan niille esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille, joiden lapset eivät ole lähiopetuksessa, ruoan raaka-ainekorvauksena. Tämä annetaan hakemuksesta maksusitoumuksen muodossa. Maksusitoumusten myöntämisessä ei ole tarveharkintaa, vaan sitä myönnetään hakemuksesta kaikille Askolan kunnan järjestämässä esi- ja perusopetuksessa oleville vanhemmille saman suuruisena kutakin esi- tai perusopetuksessa kotona olevaa lasta kohden. Lapsen kotikunta ei vaikuta maksusitoumuksen myöntämiseen, eikä sitä myönnetä muiden kuntien järjestämässä opetuksessa oleville askolalaisille, vaan kyseessä on Askolan kuntaan opetuksen järjestäjänä liittyvä järjestely.

Maksusitoumussummat ovat 60 € ajalta 14.4.-13.5.2020 ja mikäli vallitsevat järjestelyt jatkuvat toukokuun loppuun, niin ajalta 14.5.-31.5.2020 35 €. Maksusitoumukset ovat voimassa 31.5.2020 saakka.

  • Maksusitoumusta tarjotaan 14.4.–13.5.2020 väliseltä ajalta niille oppilaille, jotka opiskelevat etänä koko em. ajan kotona ja huoltajat ilmoittavat ko. maksusitoumuksen tarpeesta. Mikäli koulujen etäopetus jatkuu 14.5-31.5. välisen ajan, myönnetään samalla hakemuksella uusi maksusitoumus.
  • Kokonaiskorvaus 14.4-13.5. ajalta on 60 €/oppilas ja mahdollinen jatko 14.5.-31.5. on 35 €/oppilas, joka annetaan maksusitoumuksena perheen valitsemaan päivittäistavarakauppaan, jotka voivat olla Askolan ja Pukkilan Salet.
  • Maksusitoumus myönnetään kaikille kelpoisille hakijoille.
  • Kustakin lapsesta täytetään oma lomake.
  • Maksusitoumuksella ei voi ostaa muita kuin lasten ruoan valmistamiseen tarvittavia elintarvikkeita tai valmisruokia (ei esim. ruoanvalmistusvälineitä, herkkuja, virvoitusjuomia, kahvia, tupakkaa tai alkoholia).
  • Hakemus tulee lähettää 30.4. klo 12 mennessä webropolin kautta. Linkki tiedotetaan huoltajille Wilmassa. Webropol-kyselyssä kysytään: Hakijan nimi (huoltaja), postiosoite, puhelinnumero ja oppilaan nimi ja luokka. Lisäksi tulee valita, mihin kauppaliikkeeseen maksusitoumuksen haluaa, Sale Askola, Sale Monninkylä vai Sale Pukkila.
  • Maksusitoumus toimitetaan koteihin postitse, kun maksusitoumuslomakkeet on sivistystoimistossa hakemisen jälkeen käsitelty, allekirjoitettu ja postitettu.
  • Maksusitoumus on käytettävä yhdellä ostokerralla.

Mahdolliset väärinkäytökset ilmoitetaan poliisiviranomaisille.

Tiedote (klikkaa auki otsikosta)
KORONAVIRUSTARTUNTOIHIN VARAUTUMINEN KOTIIN ANNETTAVISSA PALVELUISSA ASKOLAN KUNNASSA

Tiedote 16.4.2020

Askolan kunta valmistelee maksusitoumusten käyttöönottoa kouluruokaa korvaaviin elintarvikehankintoihin

Tiedote Kouluruoka

 

HENGITYSTIEINFEKTIOVASTAANOTTO JA NEUVONTA ASKOLALAISILLE ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN PORVOOSSA, NÄSIN TERVEYSKESKUKSESSA (päivitetty 9.4.2020)

Askolalaiset hengitystieinfektiopotilaat, joiden oireet ovat niin vakavat ettei itsehoito kotona riitä voivat terveyskeskuksen ollessa suljettuna olla yhteydessä Porvoon infektiovastaanotolle. Infektiovastaanoton ajanvaraus on avoinna ma-to klo 16-18, pe klo 15-17 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivisin klo 8.30-13. Yhteydenotto infektiovastaanotolle AINA ENSIN PUHELIMITSE. Vastaanotto toimii ajanvarauksella.

Ajanvaraus ma-to klo 16-18, pe 15-17 ja la-su (sekä arkipyhisin) klo 8.30-13 040 547 7764

Käynti Askolinintie 1, C-rappu liukuovi. Ovella ovat suojautumisohjeet, joita pyydetään noudattamaan: maski, suojakäsineet sekä käsidesin käyttöohjeet. Hissillä siirrytään ensimmäiseen kerrokseen jossa odotustila. Poistuttaessa ulko-ovella suojainten riisumisohjeet sekä käsidesin käyttöohje.

 

Kouluikäisten ruokailu (päivitetty 2.4.20 klo 18.15)

 Askolan kunnassa noudatetaan Valtioneuvoston linjausta kouluruokailujen järjestämisen osalta. Opetusministeri Li Andersonin tiivistys siitä löytyy Hallituksen tilannekatsauksesta 2.4.2020 tallennetulta videolta aikavälinä 5.38-6.37 verkko-osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/live

Kuten Andersson tuo esiin (aikaväli 5.38-5.45 videolla), niin lähiopetuksessa oleville järjestetään kouluruoka. Niin tietenkin Askolassa tehdään. Etäopetuksessa olevien osalta (aikaväli 5.45-6.02 videolla) Andersson tuo esiin, painottaen sanaa VOIDAAN, että ruokailua voidaan järjestää, mutta tuo esiin rajoitteena lähikontaktien välttämisen. Missään tapauksessa kunnalla ei siis ole velvoitetta yleiseen etäopetuksessa olevien ruokailun järjestämiseen, ja kunnalla on toimivalta painottaa hyvin voimakkaasti lähikontaktien välttämistä omassa harkinnassaan.

Andersson (videon aikavälillä 6.02-6.37) tuo esiin toimintamallin, jossa esimerkiksi oppilashuollon kautta kartoitetaan ne etäopetuksessa olevat lapset, joille kuitenkin kohdennetaan ruokailua, vaikka koulutuksen järjestäjä ei lähikontaktien välttämisen takia järjestä laajalla kattavuudella etäopetuksessa oleville lapsille koulupäivien ruokaa. Juuri tällä tavoin Askolassa toimitaan. Perusturvan toimiala tukee perheitä, joille koulupäiville kunnan järjestämä päiväruoka on erityisen tärkeä hyvinvoinnin ja riittävän ravinnonsaannin kannalta. Yhteydenotot lapsiperheiden sosiaalityöntekijä Mire Seppälä puh. 040 0532 363 sähköposti: 

Askolan kunnassa lähikontaktien välttäminen on ykkösprioriteetti. Suomen terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumisvaara koronavirusepidemian takia on todellinen uhka, ja sen takia kaikki lähikontaktit ihmisten välillä on syytä minimoida. Samanaikaisesti kunta tietenkin huolehtii lähiopetuksessa olevien kouluruoasta ja myös sellaisten etäopetuksessa olevien lasten koulupäivien ruoasta, joiden osalta se on tarpeen kunnan toimesta järjestää, jotta lapsen hyvinvointi ja riittävä ravinnonsaanti voidaan turvata. Tarvittaessa sosiaalitoimi voi käyttää harkinnanvaraista toimeentulotukea perheiden toimeentulon tukemiseen.

 

Askolan kunnan tiedote (päivitetty 31.3.2020 klo 15.45)

Uudellemaalle liikkumisrajoituksia
Valtioneuvosto on päättänyt rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä. Liikkumisrajoitukset alkoivat 28.3.2020 klo 0.00 ja päättyvät 19.4.2020.
* Asukkaiden on pysyttävä Uudenmaan alueella. Kotiin palaaminen on sallittua, mutta vapaa-ajan liikenne kielletään
* Liikkuminen on kuitenkin sallittua viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Liikkumista ei myöskään rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema.
*Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Poliisin pyynnöstä on annettava selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Askolan kunta on päättänyt toimenpiteistä, jotka vaikuttavat kunnan palveluihin, ja joiden avulla pyrtitään hidastamaan koronaviruksen leviämistä.

Kunnanvirastot
Kunnanviraston sekä rakennus-ja ympäristöosaston ulko-ovet pidetään suljettuina. Palvelemme varmimmin puhelimitse tai sähköpostilla. Asiakaskäynnit vain ennalta sovitusti 30.4. saakka. Kunnan keskus puh. 019 5291 00 vastaa ma-to 9-15 ja pe 9-14.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Askolan kunnan sosiaalitoimi on koronatilanteen vuoksi siirtynyt etätyöskentelyyn. Yhteydenotot työntekijöihin puhelimitse tai sähköpostilla.

Koronan aiheuttamissa odottamattomissa talous ym vaikeuksissa voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Erityissosiaaliohjaaja Rea Gomes p.040 5811 685
Erityissosiaaliohjaaja Titta Härkänen p. 040 7109 232
Erityissosiaaliohjaaja Susanna Kortelainen p. 040 7109008
Lapsi- ja perhepalveluiden sosiaalityöntekijä Mire Seppälä p. 040 0532 363
Lapsi- ja perhepalveluiden sosiaaliohjaaja Jenni Jokipaltio-Jalonen p. 040 7109 118
Perheohjaaja Satu Paronen p. 040 7109 115
Perheohjaaja Soile Jokivalli p. 040 7109 120
SÄHKÖPOSTI : 

Hakemukset ym. muut postit voit laittaa sosiaalitoimen sisäänkäynnin vieressä olevaan postilaatikkoon tai terveyskeskuksen sisäänkäynnin vieressä olevaan postilaatikkoon. Postilaatikot tyhjennetään joka arkipäivä.

Terveyskeskuksessa hoidetaan koronatilanteen johdosta vain kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat.
Kiireettömiä hammashoito- ja terveyskeskusaikoja ei varata toistaiseksi. Yhteydenotto ja hoidon tarpeen arvio aina ensin puhelimitse (puh. 040 7109 200). Terveyskeskuksen ulko-ovet ovat lukossa ja potilaat päästetään sisään vain sovitusti.

Terveyskeskuksen psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto jatkuu etäyhteyksin ja puhelinkontaktein. Psykiatrisen sairaanhoitajan puhelinaika on ma-pe klo 12-13 yhteydenottoa varten, puh. 040 7109 208.

Hammashoidossa annetaan kiireellinen hammashoito, kiireetöntä annetaan rajoitetusti. Ajanvaraus ja hoidon tarpeen arviointi puh. 040 7109 209.

Askolan laboratorio on suljettuna toistaiseksi. HUSLAB on yhteydessä asiakkaisiin, jotka ohjataan HUSLABIN muihin toimipisteisiin.

Vanhuspalvelut:
Askolan vanhuspalvelujen asumisyksiköissä on vierailukielto.
Palvelukeskus Mäntyrinteen lounastarjoilu ulkopuolisilta on suljettu toistaiseksi.
Mäntyrinteellä järjestettävä päivätoiminta sekä liikuntaryhmät on peruttu toistaiseksi. Myös keskiviikkoisin järjestettävät Ikäihmisten Avoimet Ovet Askola-Areenalla on peruttu toistaiseksi.

Askolan kunta on aloittanut puhelunpalvelun maanantaina 23.3.2020. Palvelu on tarkoitettu erityisesti seuraaville henkilöille, joilla ei ole omaisia tai tuttavia:
* kotikaranteeniin määrätyt
* ikäihmiset ja muut riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, joita on kehotettu välttämään kodin ulkopuolelle suuntautuvaa tarpeetonta liikkumista

Palvelun avulla mietitään yksilölliset toimenpiteet muun muassa kauppa- ja apteekkipalveluiden saannin turvaamiseksi. Palvelunumerossa ei tehdä hoitoonohjausta tai muuta lääketieteellistä arviota. Palvelunumero 040 7109 231 vastaa maanantaista perjantaihin klo. 9-15.

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa keskusteluapua ja tukea, mikäli koronaviruksen aiheuttama tilanne aiheuttaa huolta omasta ja läheisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen numerosta ei ole saatavilla terveysneuvontaa. Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys, puh. 040 517 4194.


Sivistystoimi

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa, mutta Valtioneuvosto ja Askolan kunta linjaavat, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Huoltajan on ilmoitettava omaan varhaiskasvatusyksikköön poissaoloista. Jos ilmoitus poissaolosta on tehty, poissaolot huomioidaan maksuissa.

Perusopetus
Luokkien 1 – 3 oppilaiden on mahdollista saada lähiopetusta. Opetus on keskitetty Askolan koulun alakouluun.  Valtioneuvosto kuin myös Askolan kunta suosittelee, että myös 1-3 vuosiluokkien oppilaita osallistumaan opetukseen etänä, mikäli mahdollista.

Luokkien 4-9 opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etäopetuksena.

Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille.

Oppilaille joilla on oikeus poikkeusolojen tähden lähiopetukseen, opetus järjestetään keskitetysti Askolan koulussa. Koulussa on tarjolla turvallinen oppimis- ja toimintaympäristö, ruokailu ja riittävät henkilöstöresurssit oppilaiden koulunkäyntiin. Tästä ja kuljetuksesta tiedotetaan asianomaisia huoltajia Wilman kautta.

Myös iltapäivätoiminta on keskeytetty.

Lukiokoulutus
Lukio etäopetuksessa 16.3.–13.5. välisen ajan. Ruokailuja ei järjestetä.

Nuoriso- ja liikuntatoimi ja Kirjasto
Kaikki sivistystoimen alaiset liikunta-, nuoriso-, kulttuuri – ja kirjastotoimen tapahtumat, vierailut nuorisotila illat, ryhmät (ml. koululuokkien vierailut), kurssit, piirit ym. on peruttu17.3. – 31.5. väliseksi ajaksi.

Kirjastot on suljettu toistaiseksi. Keskeytyksen aikana kirjasto pidentää laina-aikoja eikä peri myöhästymismaksuja asiakkailta. Kirjoja voi myös palauttaa pääkirjaston palautusluukusta.

Kunnan kuntosalit ja liikuntasalit ovat suljettu 17.3. – 31.5. välisen ajan.

Kunnan tiloja ei vuokrata ulkopuolisille 17.3. – 31.5. välisenä aikana.

Nuorisosihteeri Risto Vänttinen tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 8 – 16 ja sähköpostilla ;

Etsivä nuorisotyöntekijä Minna Lottanen tavoitettavissa numerosta 040 7109111 ja s-postitse minna.lottanen(a)askola.fi sekä facessa: Etsivä nuorisotyö Minna Lottanen
Minna on tavoitettavissa nuoria varten kello 8-21 välillä ma-to ja pe 8-16

Nuoriso-ohjaaja Jari Uutela tavoitettavissa:
-puhelin / Whatsapp: puh: 0407109006, arkisin ma-pe klo 8-16
-Instagram: nuorisoohjaaja jari: arkisin ma-pe klo 13-14 nuoriso-ohjaajan tervehdys ja keskustelutunti
-Snapchat: Nuoriso-ohjaaja Jari
-Facebook: Nuoriso-ohjaaja Jari
-TikTok:nuorisoohjaaja_jari
email:
Discord: Nuorisoohjaaja-jari#1125 arkisin paikalla klo. 11-12 & 15-16
Mainittujen aikojen ulkopuolella vastaan viiveellä

Liikunnanohjaaja Mia Stengård tavoitettavissa:
– puhelimitse soittamalla, tekstiviestillä, whats upilla arkisin ma-pe klo 9-17 040-7109240
– Email: 
– Instagram: liikunnanohjaaja_askola
– Facebook plus Messenger: Liikunnanohjaaja Askola
– Snapchat: LiikunnanohjaajaMia Askola
– TikTok: liikunnanohjaajaaskola
– Discord: LiikunnanohjaajaMia#3077
– Arkisin paikalla klo 11-12 & 15-16
– Mainittujen aikojen ulkopuolella vastaan viiveellä

 

 

 

Aikaisemmat tiedotteet:

Tiedote 27.3.2020 klo 17.45

Tiedote 20.3.2020 klo 16.10

Tiedote 17.3.2020 klo 14.00

Tiedote 16.3.2020 klo 17.45