Ajankohtaista

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa    

Sähköisesti kuulutetut ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemukset ja päätökset ovat 25.1.2016 lähtien nähtävillä osoitteessa www.julkipano.fi

 

Heinäkuu 2015
Destia Kuulutus
Ymparistolupahakemus
Suunnitelmapiirustus
Asemapiirros 
Vesientarkkailusuunnitelma
Jatteenkasittelyn Seuranta

Joulukuu 2011
Maa-aineslain sekä ympäristönsuojelulain mukainen kuuleminen Pornaisten kunnassa / NCC Roads Oy:n hakemukset
-ympäristölupahakemus
-hakemuksen liitteitä
-ympäristömeluselvitys
-luonto- ja maisemaselvitys
-maa-ainesten ottosuunnitelmalma