Ympäristönsuojelu

Askolan kunta/Ympäristönsuojelu

Askolantie 28, 07500 ASKOLA

1.1.2006 alkaen Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kuntien yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena on toiminut rakennus- ja ympäristölautakunta.

Julkipanoilmoitukset

Lautakunnan alaisuudessa viranhaltijana toimii ympäristönsuojelusihteerit Minna Isokallio. Ympäristönsuojelusihteeri valmistelee mm. ympäristönsuojelu- ja maa-ainesasiat lautakunnan päätettäviksi.

Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Sähköinen asiointi
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

 

 

 


Lupahakemukset ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti tehdä Lupapisteen kautta.

Lautakunnan esittelijä ympäristönsuojeluasioissa, maa-aineslain mukaiset tehtävät, ympäristöluvat, jätelain mukainen valvonta, luonnonsuojelu, luonnonsuojelun edistäminen, kaavoitusasiat, lausunnot.

Ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio
puh. 0400 500 244

Ympäristönsuojelusihteeri Laura Tudeer
puh. 040 7639 420

S-postit muotoa

Viemäriverkostojen ulkopuoliset jätevedet, ympäristöluvat, maatalouden ympäristönsuojelu, vesilain mukaiset tehtävät, vesihuoltolain mukaiset tehtävät (toiminta-alueet), tilapäinen melu ja tärinä (YSL 118 §), maastoliikennelain mukaiset tehtävät, pilaantunut maaperä, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä (jätevedet, öljysäiliöiden maahanjättäminen), ympäristönsuojelumääräysten 31 §:n mukaiset ilmoitukset (mineraaliperäisten jätteiden käyttö maarakentamisessa).

Muita yhteystietoja (Rosk´n Roll, PHJ, terveydensuojelu, STUK)

Ympäristönsuojelusihteerit päivystävät kunnissa pääsääntöisesti seuraavasti, muuten ajanvarauksella:

Molemmat ympäristönsuojelusihteerit ovat parhaiten tavattavissa Askolassa maanantaisin ja perjantaisin. Tapaamiselle on parasta varata aika (myös päivystysaikoina), jos haluaa varmistaa että viranhaltija on paikalla.