Luonnonsuojelu

Natura-alueet:

Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet:

Askola:

 • Haukankallio
 • Kirnukalliot
 • Kirveskallio
 • Korkeakallio
 • Korppikallio (myös Porvoo)

 

Myrskylä:

 • Järventaan kalliot (myös Lapinjärvi)
 • Patakallio – Kiiskikallio
 • Luikonmäki

Lintuvesien suojeluohjelma-alueet:

 • Askola:       Kylänpäänjärvi (YSA 202114, LVO 010001)
 • Myrskylä:    Sopajärvi (YSA 201066, LVO 010024)
 • Pukkila:      Kanteleenjärvi (YSA 201071, LVO 010017)

 

Kulttuurimaisema ja muut arvokkaat/suojellut alueet:

Askola:

 • Pappilanharjun luonnonsuojelualue on puistomainen luonnonsoramäki, jonka laella on vanhan huvimajan rauniot. Alueella on kielletty maaperän, kasvillisuuden ja eläimistön vahingoittaminen sekä rakentaminen ja muu luontoa ja maisemakuvaa muuttava toiminta. (YSA 012020)
 • Askolan hiidenkirnut sijaitsevat Kirnukalliolla, joka kuuluu Porvoonjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen. Kallioalueella sijaitsee n. 20 hiidenkirnua, joista osa kuuluu maailman suurimpiin.
 • Prestbackan kartanon empiretyylinen päärakennus ja molemmin puolin sijaitsevat siipirakennukset ovat valmistuneet 1830-luvulla. Kohde on rakennushistoriallisesti ja ympäristöllisesti arvokas.

Pornainen:

 • Pornaisten kirkko on rakennushistoriallisesti arvokas tornillinen pitkäkirkko, joka tulee säilyttää entisellään.
 • Kirkkoherran pappila on rakennushistoriallisesti arvokas uusrenesanssityylinen pappilarakennus, joka on rakennettu vuonna 1906.
 • Lahan kartano on rakennushistoriallisesti arvokas puurakenteinen yksikerroksinen kustavilaistyylinen kartanon päärakennus.
 • Halkiakosken myllymaisema
 • Laukkosken kartano
 • Lisäksi Pornaisista löytyy useampi vanha luhti sekä vajoja ja torppia, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.